EKRE soovib teaduse rahastamist poole suuremas ulatuses kui seda pakub president

Teadusmarss 2018.

President Kersti Kaljulaidi üleskutse sõlmida Eesti erakondade vahel kokkulepe, et riigi SKT-st 1% suunataks teaduse arendamiseks, on alaüritamine, leiab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme.

„Eestis on juba aastaid tagasi lepitud kokku eesmärk suunata riigieelarvest teaduse arendamiseks 1% SKP-st. Selle ülekinnitamine poliitilise deklaratsiooni vormis ei ole tarvilik, mistõttu ei pea me vajalikuks osaleda täna Kadriorus presidendi pakutud kokkuleppe allkirjastamisel. Tarvis on seada ambitsioonikam eesmärk,“ ütles Helme.

„Kui tahame säilitada oma positsiooni juhtiva e-riigina, siis on selge, et ühest protsendist SKP-st teaduse arendamiseks ei piisa. Eesmärkide seadmisel ühiskondliku kokkuleppe vormis peaks Eesti eeskuju võtma kõrgemalt arenenud majandusega riikidest, kus SKT-st teadusele suunatava raha protsent läheneb kolmele ja mille saavutamine on olnud võimalik tänu era- ja riigisektori tihedale koostööle. OECD riikide keskmine on umbes 2,5%. Meie peame miinimumiks kaht protsenti.“

Helme sõnul on kõrgemate palkade eelduseks majanduse areng, mis saab tulla peamiselt läbi teaduse arendamise ja innovatsiooni.

Kommentaarid