Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

EKRE volikogu avaldus: raiete kavandamisel tuleb arvestada metsa juurdekasvu ja loodusliku mitmekesisusega

-
29.09.2018
Metsa majandamisel on Eestis viimastel aastatel ületatud mõistlikkuse piir ning selle eest peame eelkõige vastutavaks Riigimetsa Majandamise Keskust, kelle arvele jääb oluline osa raiemahtudest Eesti riigis.
© Scanpix

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond peab vajalikuks metsa kui rahvusliku rikkuse mõistlikku kasutamist ja meie loodusressursi väärindamist ühiskondliku heaolu suurendamiseks. Seda aga ei tohi teha looduskeskkonna hävitamise hinnaga.

Usume, et Eesti ühiskond toetab mõistlikku ja loodussäästlikku majandamist viisil, mis teenib võimalikult suurt osa ühiskonnast. Leiame, et metsa majandamisel on Eestis viimastel aastatel ületatud mõistlikkuse piir ning selle eest peame eelkõige vastutavaks Riigimetsa Majandamise Keskust, kelle arvele jääb oluline osa raiemahtudest Eesti riigis. Veelgi enam, mahukaid raieid meile kõigile kuuluvas metsas viiakse läbi katastroofiks kujunenud aktsiisipoliitika tõttu tekkinud eelarveaukude lappimiseks ning nn taastuvenergia tootmiseks Narva elektrijaamades.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu leiab, et metsa majandamine kujutab endast tervikut, kus raie on metsakasvatuse loomulik, aga mitte ainus osa. Peame vajalikuks kehtestada aastane raiemaht, mille määramise aluseks on metsade juurdekasv, metsade liigiline ja vanuseline koosseis, metsateadlaste soovitused ning statistilise metsainventuuri tulemused.

Raiemahtude kavandamisel tuleb tagada, et erametsa omanikud saavad teostada soovitud koguses raiet eelisjärjekorras ning RMK saab teostada raiet vabaks jäänud mahu ulatuses. Eestlaste maaomandi ja peremehestaatuse säilitamiseks peame vajalikuks piirata nii metsa- kui põllumaa müüki välismaalastele.

Erametsa omanike metsakasvatuslike tööde soodustamiseks tuleb rakendada maksusoodustusi. Lisaks peame vajalikuks ökosüsteemsete teenuste kompenseerimist erametsaomanikele, samuti maaparandusinvesteeringute toetuste suurendamist.

Uuendusraiete puhul peame vajalikuks kehtestada lankidele mõistlikus suuruses ülempiir ja soodustada väiksemate lankide moodustamist.

Asulatega piirnevatel aladel viime sisse omavalitsuse kooskõlastuse nõude raiete teostamiseks ja töötame välja piirangute hüvitamiseks vajalikud kompensatsioonimeetmed.

Kohalike kogukondade tugevdamise põhimõttest lähtudes loome kogukondliku metsa omandivormi, eraldades selleks juba riigistatud erametsadest vajalikud metsaosad.

Lõpetame endiste erametsade riigistamise.


Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu

29. september 2018
Tallinn