Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Elva vallavolikogu opositsioon plaanib vallavanema umbusaldamist

28.04.2023
EKRE saadik Elva vallavolikogus Aivar Õun.
© UU

Elva vallavolikogu Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioonid valmistavad ette umbusaldusavaldust vallavanem Priit Värvi suhtes, kellele heidavad ette isiklike huvide ristumist valla huvidega, juhtimisvigu ja mainekahju tekitamist.

EKRE fraktsiooni kuuluva revisjonikomisjoni esimehe Aivar Õuna sõnul on komisjon pidanud korduvalt vaagima küsimusi, mis on otseselt või kaudselt seotud Priit Värvi ja valla vahelise äritegevusega või valla majandusliku juhtimisega. “Teemad juba kuhjuvad. Probleeme on valla ja allasutuste konsolideeritud finantsjuhtimisega, spordi- ja kultuurivaldkonna projektidega ning reservfondi raha kasutamisega,” nentis Õun, vihjates, et umbusaldusavalduse projektis loetletud etteheidetele võib tulla lisa.

Isamaa fraktsiooni kuuluva volikogu liikme Raimond Pihlapi sõnul on lubamatu, et Värv juhib korraga nii Elva valda kui ka ühinguid, mis on saanud vallalt raha ja soodustuskohtlemist. “Olukord on ebaeetiline ja piinlik ning tekitab pingeid ka vallavalitsuse töötajatele, kes alluvussuhete tõttu ei saa vastuolude lahendamisega tegeleda täie tõsidusega,” ütles Pihlap.

Umbusaldusega ühinenud opositsioonisaadik Juhani Jaeger Isamaast lisas, et probleem vallavanemaga peaks tegema murelikuks eelkõige koalitsiooni ennast. “Küsimus on eetikas ja valla juhtimiskultuuris, millele Isamaa on Elva vallas juhtinud tähelepanu pikka aega. Kui Reformierakonnal, valimisliidul Sinu Elva Vald ja Keskerakonnal on väikegi huvi olukorda parandada, tuleb neil leida uus vallavanema kandidaat,” lausus Jaeger.

Umbusaldajate sõnul ei ole kujunenud olukorras küsimus poliitilise võimu teostamises, vaid vallavanema kompetentsuses. Priit Värvi ei peeta majandusraskustes ettevõtjana pädevaks juhtima 15 000 elanikuga, 30-miljonilise eelarvega, 800 töötajaga valda.

Umbusaldajad heidavad Priit Värvile ette ulatuslikke rikkumisi Elva valla ja vallavanemale kuuluva ehitusettevõtte C. T. Grupp OÜ vahelises ehitushankes. “Probleemid on seotud vallapoolsete järeleandmistega vallavanema ettevõtte kasuks. Paradoksaalselt on praegu Priit Värv vallavanemana hinnangu andjaks, kas Priit Värv ehitusettevõtjana sai või ei saanud hankes ebaõiglast eelisseisundit,” leiavad umbusaldajad.

Lisaks lasub nende väitel vallavanemal keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse alaste rikkumiste kahtlus, sealhulgas seoses Elva valla ehitushankega. Veel heidavad umbusaldajad vallavanemale ette osalemist raha eraldamisel iseenda juhitavale spordiklubile BC Elva ning seda olukorras, kus ühing on Elva valla allasutusele võlgu ja ühingul on maksuvõlg. “Ühing ei ole esitanud aruannet varasema toetuse kasutamise kohta, mis on toetuste korra kohaselt uue toetuse eraldamise eelduseks,” märkisid umbusaldajad.

Lisaks panevad umbusaldajad Priit Värvile süüks puudulikku juhtimiskompetentsi, millele viitavad jätkuvad majanduslikud probleemid C.T. Grupp OÜ ja MTÜ BC Elva tegevuses. “Ühingute pikaajalised maksuvõlad, vastavalt 26 375 eurot ja 7150 eurot peaksid tooma kaasa kas saneerimise või pankrotiavalduse esitamise, mida aga Priit Värv juhatuse liikmena teadaolevalt teinud ei ole,” kirjutasid umbusaldajad.

Korduvad episoodid annavad umbusaldajatele alust arvata, et Elva valla või selle allasutuse töötajad on alluvussuhte tõttu sunnitud vaatama vallavanemaga seotud lepingu- või seaduserikkumistele läbi sõrmede või aitama neid varjata.

Elva vallas moodustavad koalitsiooni Reformierakond, valimisliit Sinu Elva Vald, Keskerakond ja üks fraktsioonitu volikogu liige. Koalitsioonil on 29-liikmelises volikogus 15 häält. Opositsioonilisel Isamaa fraktsioonil ja EKRE fraktsioonil on volikogus 14 häält. (BNS)