IT-minister Kert Kingo paneb küberturvalisuse töörühma looma vastupanuvõimet kriiside ajaks

Minister Kert Kingo suundumas Riigikaitse Nõukogu koosolekule.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo moodustab küberturvalisuse strateegia koordinatsiooni töörühma, mille ülesandeks on seirata ja koordineerida kokkulepitud eesmärkide elluviimist ja luua selle põhjal küberjulgeoleku nõukogule aruanne.

Küberturvalisuse strateegias on seatud eesmärgiks hoida ja kujundada Eesti jätkusuutlikku digitaalset ühiskonda, millel on tugev tehnoloogiline vastupanuvõime ja valmisolek kriisidega toimetulekuks, edendada küberturbe sektori ettevõtlust ning teadus- ja arendustegevust, tagada valdkonna spetsialistide järelkasv ning olla riigina arvestatav partner rahvusvahelisel areenil, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Töörühma koosseisu kuuluvad esindajad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, justiitsministeeriumist, haridus- ja teadusministeeriumist, kaitseministeeriumist, riigikantseleist, siseministeeriumist ja välisministeeriumist, selgub Kingo allkirjastatud käskkirjast. Seega tiheneb ka ministeeriumide vaheline koostöö, mis välistab sarnaste teemade kallal eraldi nokitsemise.

Asutused ja ministeeriumid nimetasid küberturvalisuse eest vastutava ametniku, kes osaleb töörühma töös ning koordineerib strateegias kokkulepitud prioriteetide elluviimist enda ministeeriumi ja selle valitsemisala planeerimisdokumentide kaudu.

Küberturvalisuse strateegia 2019-2022 kinnitas valitsus 2018. aasta novembris ja tegemist on kolmanda küberjulgeoleku ja -turvalisuse valdkonna strateegiadokumendiga, mis määratleb valdkonna pikaajalisema visiooni, selle saavutamiseks vajalikud eesmärgid ja prioriteetsed tegevussuunad, rollid ja ülesanded.

Strateegia elluviimist ja loodud töörühma juhib majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Küberturvalisuse töörühm hakkab koos käima vähemalt neli korda aastas, vajadusel sagedamini.

Juulis kogunes esimest korda Kingo kokku kutsutud elektroonilise valimissüsteemi ja elektroonilise hääletamise töörühm.

Kommentaarid