Jaak Madisoni väike euroliidu ja NSV Liidu võrdlus

EKRE saadik Euroopa Parlamendis Jaak Madison.

EKRE saadik Euroopa Parlamendis Jaak Madison kirjutab poliitiliselt mittekorrektselt ühe endise ja ühe praeguse liidu võrdusmärkidest.

“Mul on hea meel, et viimastel päevadel on hoogustunud debatt selle üle, et kas üldse võib mingilgi määral arutleda ja võrrelda erinevate “liitude” sarnasuse üle. Ma olen nõus, et kindlasti pole Euroopa Liit nagu Nõukogude Liit, kuid samas on skrisofeenilised need karjatused, kuidas isegi arutleda ei tohi selle üle. Rääkimata võrdlusest.

Miks? Miks ei või?

Asi on selles, et Eestis, tegelikult igas Euroopa Liidu riigis, on suurel hulgal avaliku sektori töötajaid (eriti riigi- ja euroametnikke), kes paaniliselt eitavad igasugust EL-i föderaliseerumist ja “üks riik, üks valitsus” mentaliteeti. See on paraku reaalsus. Euroopa Liit on rahvaste/rahvuste sulatuskatel, kus iseseisvad rahvusriigid on põlu all.

Kuid selleks, et varjata föderalistide jõledust, ei tohigi Euroopa Liitu võrrelda mingilgi moel mõne teise “liiduga”. Vabandan juba ette kõikide migreeni saavate ajakirjanike ja ametnike ees, kuid ega selle väikese võrdluse lugemine kohustus pole.

Kõrgeim esindusorgan:
NSVL Ülemnõukogu / Euroopa Parlament

Seaduste ülimuslikkus liikmesriikides:
NSVL seadusandlus / Euroopa Liidu seadusandlus

Kõrgeim kohtuorgan, kelle otsus on ülimuslik liikmesriikidele:
NSVL Ülemkohus / Euroopa kohus

Kõrgeim riigiametnik:
NLKP peasekretär, valiti Poliitbüroos / president, valitakse formaalselt Euroopa Parlamendis, tegelikult poliitbüroolike kokkulepetega

Valitsev ideoloogia:
Sotsialism-kommunism / Sotsialistlik liberalism

Migratsiooni põhjendus:
“Töökäte puudus” / “Töökäte puudus”

Massimigratsioon:
Jah / Jah

Rahvuslased on:
Natsionalistid ja rahvavaenlased / Natsionalistid, ei oma kohta 21. sajandil

Sõjaväe ülemjuhatus:
NSVL kindralstaap / EL kindralstaap on loomisel

Tsentraalne finantseerimine:
Liimiidid ja üleliidulised projektid / Kvoodid ja toetused, Europa Liidu projektid

Bürokraatia:
Lokkas / lokkab

Kriminaalkaristus:
Riigivastane tegevus / Liberaalsuse vastu suunatud vihakõne

Liikmesriikides kehtivad standardid:
NSVL standardid / EL standardid.”

Kommentaarid