Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Kalle Grünthal esitas Paide linnavalitsuse suhtes kuriteo kaebuse

28.12.2022
Kalle Grünthal

Üle miljoni suuruse eelarve puudujäägi tõttu Paide linnas kogunes Paide linna volikogu revisjonikomisjon ning otsustas kontrollida ja hinnata linnavalitsuse tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning linna vara kasutamise sihipärasust.

Muuhulgas oli tähelepanu all ka mitu laekunud kaebust seoses Paide linnavalitsuse poolt läbi viidud riigihankega Paide linna linnapiirkonna lume- ja libedusetõrje töövõtulepinguga seoses. Rahvasaadik Kalle Grünthal (EKRE) otsustas kontrollida eelmärgitud riigihanke seaduslikkust ning nõudis linnavalitsuselt välja hankedokumendid.

„Esialgsel hinnangul on kahjuks alust arvata, et rikutud on riigihanke tingimusi, sest ühele osalejale oli antud põhjendamatud soodustingimused või siis eelised. Jättes teised teedehooldusega tegelevad ettevõtjad konkurentsist välja,“ ütles Grünthal. Sellega seoses on tähelepanu all ka küsimus, kas Paide linna avalikele huvidele on tekitatud olulist kahju, sest riigihanke eeldatav kogumaksumus oli 100 000 eurot. Leping sõlmiti aga 313 515 euroga. Ilmselge hanke alapakkumisega jäid kõrvale need ettevõtjad, kes oleksid võib olla osalenud pakkumuses, kas 150 000, 200 000, 250 000 euroga või mõne muu väiksema summa ulatuses, kui sõlmitud lepingus märgitud 313 515 eurot.

Grünthali hinnangul ei ole Paide linnavalitsus kasutanud Paide linna rahalisi vahendeid säästlikult ja ratsionaalselt, tekitades linnale seoses riigihanke läbiviimisega maksimaalselt 213 515 eurot kahju.

Kontrollimaks esitatud asjaolusid esitaski ta avalduse kriminaalasja algatamiseks Lääne ringkonnaprokuratuurile, saamaks teada, kas Paide linnavalitsuse poolt on toime pandud Karistusseadustikus § 300 sätestatud kuritegu, mis seisneb riigihangete teostamise nõuete rikkumises.