Kas Kersti Kaljulaid on Eesti rahvusriigile sõja kuulutanud? “Kultuurileht” Sirp jaatab.

Meie väike saladus. 09.02.2018. Sirp.

MItmeid inimesi on pahandanud Kersti Kaljulaidi väljaütlemised kultuurilehes Sirp, kus domineerivad rahvusriigile vaenulikud seisukohad.

Kultuurilehes Sirp ilmus 09.veebruaril pikk intervjuu “Meie väike saladus. Kersti Kaljulaid: „Ei pea olema teab mis rikas koht, et arvestada ühiskonna nõrgematega“, milles ta avaldab mitmeid seisukohti, mis panevad igaühe, kes Eesti Vabariigi Põhiseadust lugenud, kulmu kergitama ja küsima: kas see on tõesti Eesti Vabariigi President või hoopis mõne välisriigi luureteenistuse agent?

Esitame järgnevalt mõned Kaljulaidi mõtteterad, mille puhul maksab küll jälgida kogu loo konteksti, kuid see ei muuda olematuks nende eestlusvaenulikku olemust: “Miks ei võiks olla eesti lasteaiad kakskeelsed, nii et kõik lapsed oleks algkooli astudes kaks- või kolmkeelsed?”, “Meie juurde tullakse: me oleme nii jõukad küll, et meie juurde kannatab tulla,” ja “Mis puudutab põgenike vastuvõtmist, siis puudus Eestil mitmete teiste Euroopa riikidega võrreldes 2015. aastal kas või puhttehniline valmisolek midagi teha. Aga me võtsime ennast väga kiiresti kokku, kui saime aru, et olukord on tõsine ja tuleb käituda solidaarselt.”

Kuigi loo autor Rebeka Põldsam väidab: “Võib julgelt öelda, et president Kaljulaid kehastab teatavat paradigmanihet Eesti ühiskonnas: see puudutab nii ettekujutust naissoost tippjuhtidest, tarkadest ja väärikatest naistest kui ka presidendi institutsioonist kui sellisest. Tänu sellele on presidendil hulgaliselt kaasarääkijaid ning teda peetakse eeskujuks nii naiste kui meeste seas”, on hinnatavam ühe lugeja arvamus: “Terve artikkel kubiseb justkui omaaegsetest nõukogude hüüdlausetest!”

Allikas: Meie väike saladus. 09. 02. 2018. Sirp.

Kommentaarid