Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

KERT KINGO: sotsid omavalitsevad Tartu vallas nagu sotsid ikka

06.10.2023

Tartu vallas, kus on sotsiaaldekomraadist vallavanem, toimetavad sotsid neile omaseks saanud käitumismudeliga. Avalikke vahendeid, s.o valla raha kasutatakse oma toiduahela rahastamiseks. Ja seejuures jäetakse mulje, et kõik on kõige õigem ja ausam. Nemad võivad, toimetavad nahhaalselt ja neile on justkui kõik lubatud!

Saatsin selle kohta Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile avalduse, sest nii need asjad ei tohi käia.

Ega eriti usku sellesse sotside endi juhitud komisjoni objektiivsusesse pole, aga näis.

Toon siin välja saadetud avalduse:

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon

Toompea 1, 10130 Tallinn

Avaldus:

Tartu vallavalitsus esitas 27.09.2023 toimuvale Tartu vallavolikogule projekti eelnõu, millega taotleti volikogu nõusolekut rahastada Tartu valla eelarvest MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse ja Läti koostööpartneriga läbiviidavat ühisprojekti „Tööotsija teadlik tegevus tööturul“. Tartu valla eelarvest projektis osalemiseks eraldatavaks summaks on kokku 2200 eurot (1600 eurot 2024. aastal ja 600 eurot 2025. aastal).

Tartu vallavolikogu 27.09.2023 toimunud istungil võeti esitatud eelnõu enamushäältega vastu, s.o anti nõusolek kõnealuse projekti rahastamiseks.

Vastavalt erakonnaseaduse (EKS) § 126 lõikele 1 on erakonna sidusorganisatsiooniks sihtasutus või mittetulundusühing, mille asutaja või liige erakond on ning mille tegevus on suunatud erakonnaseaduses nimetatud erakonna eesmärkide saavutamisele.

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus (JMK) on asutatud sotsiaaldemokraatliku maailmavaate edendamiseks ja seatud eesmärkide saavutamiseks.

︎ JMK keskuse kontor asub samal aadressil ja tegutseb samades ruumides Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) Tartu piirkonna kontoriga.

︎ JMK viieliikmelisest meeskonnast kolm on SDE liikmed või olnud SDE liige.

– juhataja Veronika Varep on SDE liige (alates 2000. aastast);

– raamatupidaja Tiina Laur on samuti SDE liige (alates 1994. aastast);

– töökeskuste suuna juht Lõuna-Eestis Liina Tinno kuulus SDE-sse (aastatel 2019-2021).

︎ Tartu vallavanem Jarno Laur on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) liige alates 08.09.1990. Jarno Laur on SDE asutajaliige.

︎ Tartu vallavolikogu on 25 liikmeline, millest 16 voliniku kohta kuulub valimisliidule Ühtne Tartu Vald. Valimisliit Ühtne Tartu Vald moodustajaks ja esinumbriks oli SDE liige Jarno Laur.

Seega saab MTÜ-d Johannes Mihkelsoni Keskus käsitleda Sotsiaaldemokraatliku Erakonna sidusorganisatsioonina.

Eraldi märkimist väärib tõsiasi, et arvestades kõnealuse projekti eesmärki ja asjaolu, et sarnaseid teenuseid pakkuvaid asutusi/organisatsioone on väga mitmeid, ei otsinud ega kaalunud vallavalitsus ühegi teise organisatsiooni poole pöördumist ja võimalikku koostööd, vaid keskenduti ainult ühele kindlale organisatsioonile.

 Selline tegevus ei näita soovi leida valla elanikele parimat ja sobivamat lahendust, vaid annab tunnistust asjaolust, et vallavanem Jarno Laur tegutseb pigem oma isiklikust (erakondlikust) huvist lähtudes koheldes oma erakonna sidusorganisatsiooni teistega võrreldes eelistatumalt. Avalike vahendite, s.o omavalitsuse eelarveliste vahendite suunamine valla juhi erakonna sidusorganisatsioonile ei ole aktsepteeritav tegevus.

Vastavalt Erakondade Rahastamise järelevalve Komisjoni töökorrale on komisjoni ülesandeks kontrollida erakonna, valimisliidu ja üksikkandidaadi tegevuse vastavust erakonnaseaduses sätestatud nõuetele.

Eeltoodust tulenevalt palun kontrollida Tartu valla raha eraldamise seaduslikkust MTÜ-le Johannes Mihkelsoni Keskus.

Lugupidamisega

Kert Kingo

Tartu Vallavolikogu liige