Kohus ei lasknud islamiterrorismi toetajat ennetähtaegselt trellide tagant välja

ISIS Al-Qaeda Militants Fighting Syrian Civil War

Viru maakohus jättis neljapäeval islamiterrorismi toetamises süüdi mõistetud mehe enne tähtaega vanglast vabastamata, leides, et kolmeks aastaks vangi mõistetud Ramil Khalilovi (27) ennetähtaegne vabastamine pole praegu põhjendatud.

Kohus on seisukohal, et süüdimõistetu puhul, kes on karistatud terrorikuriteo ja selle toimepanemisele suunatud tegevuse rahastamise ning toetamise eest, ei ole kohtul alust arvata, et uue kuriteo toimepanemise risk oleks madal, vahendab ERR. “Arvestades süüdimõistetu poolt toimepandud kuriteo ohtu, saaks tema ennetähtaegsel vabanemisel ühiskonna õiglustunne oluliselt riivatud, samuti ei oleks tema vabastamine kooskõlas karistuse mõistmise üldiste eesmärkidega,” märkis kohus.

Khalilovi karistusaja algust arvestatakse tema kinnipidamisest 2015. aasta 13. aprillil. Tema ja Roman Manko (33) süüdimõistmine jõustus mullu 10. aprillil, kui Riigikohus ei võtnud nende kaitsjate kaebusi arutusele. Siis jõustus Khalilovile mõistetud kolmeaastane ja Mankole mõistetud kaheaastane vanglakaristus.

Kohus tunnistas Khalilovi süüdi terroristlikku ühendusse kuulumisele kaasaaitamises ja selle rahastamises ning Manko terrorikuriteo ja selle toimepanemisele suunatud tegevuse rahastamises ja toetamises. Kohus vabastas Manko vanglast juba mullu kevadel.

Süüdistuse järgi toetasid mehed varem Eestis elanud Ivan Sazanakovi ehk Abdurrahman Azani (34) tegevust Süüria territooriumil tegutsevas relvastatud terroristlikus ühenduses ISIS, kuhu terrorist siirdus kaitsepolitsei andmetel võitlema 2013. aastal,  võttes Eestist kaasa ka oma naise ja kaks tütart.

Foto: Newscom (foto on illustratiivne)

Kommentaarid