Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Kohus: MEM Cafes viibimise keeld oli õigusvastane

-
17.02.2023
Elvis Brauer
© UU

Mäletate neid kumminuiadega politseibandesid ja jõhkraid turvakappe, kes Tallinna Kalamajas Mem Cafe’d piirasid ja selle pidajaid ning külastajaid ahistasid? Mäletate neid päästjaid, kes süvavõimurite survel tulid inimestele soojaandvaid tünnilõkkeid kustutama? Mäletate neid meediaahve, kes parastavaid ja ironiseerivaid lugusid treisid? Mäletate neid ekrevihkajaist poliitikuid, kes meeleavaldajaid mõnitasid? Milline massiline näidishukkamine, milline ettevõtjate kiusamine, milline oma inimeste alandamine. Ja mis on tulemus.

“Tallinna halduskohus rahuldas Vana-Kalamaja tänaval kohvikut pidava OÜ MEM Kohvikud kaebuse ja leidis, et valitsuse korraldusega 2021. aasta kevadel COVIS-19 leviku ajal kehtestatud kohvikus viibimise keeld oli õigusvastane,” kirjutab Postimees.

MEM Cafe omanikfirma OÜ MEM Kohvikud kaebas kohtusse kaks koroonaviiruse leviku tõkestamiseks vastuvõetud valitsuse korraldust – 22. aprillil 2021 ja 6. mail 2021 vastuvõetud korraldused, mis seadsid ühiskonnale piirangud.

OÜ MEM Kohvikud palus halduskohtus tuvastada vaidlustatud korralduste õigusvastasuse osas, millega toitlustusettevõtte sisetingimustes müügi- või teenindusalal ei olnud klientidel lubatud viibida ja liikuda, välja arvatud toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks. Vaidlusalune toitlustusasutuste tegutsemispiirang siseruumis kehtestati algselt valitsuse 9. märtsi 2021 korraldusega ja neid piiranguid pikendati hiljem järgnevate korraldustega.

Kuna OÜ MEM Kohvikud vaidlustas kohtus üksnes kaks korraldust, siis oli halduskohtus sisuliselt vaidluse all toitlustusettevõtte siseruumides teenindamise piirangu jätkumine perioodil 22. aprillist 16. maini 2021. Seega lahendas kohus kaebust küsimustes, kas toitlustusettevõtte siseruumides teenindamise piirangud olid ajavahemikul 22. aprillist kuni 16. maini 2021 kaebaja suhtes õiguspärased.

Kohus märkis, et valitsuse üheski korralduses ega seletuskirjas ei olnud järeldust, et varasema haigusepuhangu taustal olnuks koroonaviirusesse nakatumine just toitlustusettevõtete siseruumide avatuna hoidmise tagajärjel laialdasem.

Kohus tõi välja, et kuigi korraldustes on kajastatud ka konkreetselt toitlustusettevõtete tegevuse piirangute põhjendused, siis piirangu kestust ja riive intensiivsust arvestades on põhjendused liialt napisõnalised ja üldised ega võimalda lõppkokkuvõttes veenvalt järeldada, et piirangute sobivust, vajalikkust ja mõõdukust ka tegelikult oleks hinnatud.

Kohus märkis, et kuigi valitsus alates 3. maist 2021 muudes valdkondades siiski piiranguid leevendas ja lubas siseruumides arvestatava nakatumisriskiga tegevused – sportimine ja treenimine, huvitegevus kuni kümneliikmelistes rühmades ühes 2+2 reegli järgmisega, jäi selgusetuks, miks kohviku siseruume, täituvuse või muude piirangute rakendamisega samal ajal, ei avatud ja neile piirangud kehtima jäeti.

Kokkuvõtvalt leidis kohus, et vaidlustatud korraldused on nii formaalselt kui materiaalselt õigusvastased – piirangute proportsionaalsust pole tegelikkuses hinnatud ning olulised asjaolud on jäetud arvestamata või lähtuti asjakohatutest kaalutlustest. Samuti ei olnud ka piirangute kehtivusaja pikendamisel käsitletud võimalust leebemate meetmete rakendamiseks.

“Kui mitte piirangute kehtestamisest, siis vähemalt piirangute pikendamisest vaidlusalusest perioodist on omistatud kaitstavale õigushüvele meelevaldselt suurem kaal võrreldes toitlustusettevõtetele kaasnenud ettevõtlusvabaduse riivega,” leidis halduskohus.

Kohus mõistis valitsuselt OÜ MEM Kohvikud kasuks välja menetluskulu 15 eurot (sic! – UU). Muus osas jäid menetlusosaliste menetluskulud nende endi kanda.

Halduskohtu äsjane otsus ei ole jõustunud ja selle peale võib esitada apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule hiljemalt 17. märtsiks.

MEM Cafe juures toimuv pälvis avalikkuses suurt tähelepanu 2021. aasta novembri lõpus, kui terviseamet sulges kohviku ja keelas seal igasuguse äritegevuse, kuna kohviku omanik Elvis Brauer, ei järginud valitsuse kehtestatud piiranguid ja hoidis oma kohvikut avatuna.

Sulgemiseni eelnes vastasseis politseiga, kuna politseinikud olid kohviku lintidega piiranud ja ei lubanud kedagi kohvikusse. Kohviku juure kogunes sadakond Braueri toetajat, kes korraldasid seal toetusmeeleavalduse.

Tallinna halduskohtu otsus 2021 aasta novembris toimunut ei puudutanud, kuna kohus arutas vaid valitsuse korralduste õiguspärasust aprillis ja mais 2021.”

 

Allikas: BNS

Loe lisaks:

https://www.err.ee/1608420452/terviseamet-tegi-ettekirjutuse-mem-cafe-sulgemiseks

Näidispoomise läbinud MEM Cafe saab õiguse uksed avada ehk  M.V.Wool vol. 2