Kust leida tõendeid Kremli “kasulikust idioodist” – kas Mart ja Martin Helme küsimustest või Jüri Ratase vastustest?

Peaminister Jüri Ratas käitub Riigikogu ees nagu õpetaja, mitte nagu seadusega määratletud aruandekohuslane.

Inimese, poliitiku ja ametniku tegeliku palge tabamiseks pole tegelikult vaja muud, kui otseseid küsimusi.

Riigikogu kolmapäevases valitsuse infotunnis peetud sõnasõda ühelt poolt Mart ja Martin Helme ning teiselt poolt peaminister Jüri Ratase vahel näitas veelkord, et see inimene, kes üldse kunagi võiks EKRE-t venemeelsuses süüdistada, on ääretult vaimuvaene – pigem tuleks Kremli mõjuagente ja “kasulikke idioote” otsida valitsusjuhi koduerakonnast.

“Eelmisel nädalal paljastati Eesti sõjaväe kõrgemas juhtkonnas üks Vene agent ja seda on esitletud kui tohutut töövõitu. Minu meelest on see pigem väga murettekitav olukord ja see, mis asja hullemaks teeb, on nii luureametkondade juhtide kui ka valitsusliikmete poolne keeldumine arutleda adekvaatselt reetmise motivatsiooni üle. Metsavast on reklaamitud kui integratsiooni plakatipoissi ja teda edutatigi selle tõttu, et ometi leidus ka üks meie oma venelane, keda edutada kõrgele kohale, aga tuli välja, et oma oli ta siiski hoopis ühele teisele riigile. Kas valitsus teeb sellest mingid järeldused? Kas luure teeb sellest mingid järeldused ja hakkab rakendama erilist, tihedamat lisakontrolli?” küsis Martin Helme.

Peaminister Jüri Ratas juhtis oma vastuses tähelepanu hoopis Sinise Äratuse avaldusele, mille kohaselt “võõrpäritolu tuleb riigisaladusele ligipääsu taotlemisel näha raskendava asjaoluna, mis nõuab täiendavat lojaalsuskontrolli” ja ta luges ette põhiseaduse sätte, mis keelab sellise rahvuse alusel diskrimineerimise.

Martin Helme nimetas sellist juttu tuimakstegevalt rumalaks ja tuletas meelde, et paarikümnest tabatud Venemaa agendist on 14-15 olnud venelased. “Kui praegu ei tehta mingeid järeldusi sellest, et inimene, kelle isa ja vanaisa on Eesti iseseisvuse vastu võidelnud; et rahvus on motivaator, oluline osa identiteedist ja lisarisk, kui inimesed kõrgetel kohtadel julgeolekualase sensitiivse informatsiooniga ei ole eestlased — kui sellest ei tehta järeldusi, siis te ju põhimõtteliselt suunate meid järgmistele suurtele luurealastele katastroofidele! Kas te seda mõistate?” küsis Martin Helme täpsustavalt.

Peaminister tuletas seepeale meelde, et “rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel”, ja ta arvas, et Helme arupärimise toon olevat õõvastav. “Ma arvan, et õõnestada Eesti ühiskonda siin rahvuse pinnalt riigireetmise osas on väga vale ja, tuleb öelda kahjuks, ka väga ohtlik samm,” lisas Ratas.

Järgmisena sõna võtnud Mart Helme soovitas peaministril lugeda raamatut “Mitrohhini arhiiv”, et teada saada, mismoodi töötavad Vene luureteenistused, eriti piirkondades, mis pakuvad neile geopoliitilist või muud huvi. “Te ei saa mitte millestki mitte midagi aru. Ja ilmselt poliitilistel põhjustel, sest teie erakonnal on teatavasti koostööleping Ühtse Venemaaga, teie valijaskonnast enamuse moodustavad vene rahvusest inimesed ja selge see, et selles olukorras te keeldute tõele näkku vaatamast,” ütles ta Ratasele. “Teil on ärritav komme panna sõnu suhu oma poliitilistele oponentidele. Meie ei ole riiki reetnud, erinevalt nendest vene rahvusest kõrgetel positsioonidel töötanud inimestest. Kas te tunnistate fakti, et vene rahvus on lisariski moment ja siin ei ole inimõigustega ega põhiseadusega midagi pistmist? See ei ole diskrimineerimine, kui neid põhjalikumalt kontrollitakse!”

“Minu meelest te õõnestate Eesti riiki,” oli peaministri järgnevast tiraadist kõige meeldejäävam mõte. Kogu selle diskussiooni võiks aga kokku võtta soovitusena panna ennast Kremli luureametnike rolli, kellel on vaja kaaluda, kes on neile värbamistöös ohtlikumad — kas Helmed, kes soovitavad iga vene taustaga inimest eriti teraselt kontrollida, või Jüri Ratas, kes väidab, et nende terasem kontrollimine on diskrimineerimine? Kelle jutt neist kolmest meeldiks kõige rohkem Putinile isiklikult? Siit leiab ka vastuse võimalike Kremli mõjuagentide ja “kasulike idiootide” asetsemise kohta.

Allikas: Riigikogu istungi stenogramm

Kommentaarid