Leo Kunnas Katri Raikile: kõik sõjalise välisohuga riigid panustavad sõjaväestatud piirivalvele

Leo Kunnas

EKRE Riigikogu saadik Leo Kunnas postitas sotsiaalmeediasse vastuse sotsist siseminister Katri Raikile sõjaväestatud piirivalve osas.

“Siseminister Katri Raik avaldas tänases „Postimehes“ artikli „Sõjaväestatud piirivalvet pole vaja.“ Lugupeetud proua siseminister oleks pidanud enne selle artikli avaldamist esitama endale mõned küsimused:

„Miks meie lähinaabrid Soome ja Läti pole sõjaväestatud piirivalvet kunagi kaotanud ning Leedu on selle uuesti taastanud? Miks nad käsitavad piirivalvureid kombatantidena? Miks on näiteks Soomes määratud elukutselistest rahuaja piirivalvuritest ning reservväelastest koosnevatele sõjaaja üksustele konkreersed viivituslahingu ja sissitegevuse ülesanded piiritsoonis?“

Vastus on lihtne – geopoliitilise asukoha tõttu. Politseiline piirivalve on õigustatud riikides, kellel otsene sõjaline välisoht puudub. Näiteks Saksamaa, kes piirneb ainult teiste Euroopa Liidu riikide ja Šveitsiga, saab seda endale lubada. Kagupiirile ehitatav tara ning elektroonilised seiresüsteemid ei asenda mitte kuidagi sõjaväestatud piirivalvet ega konpenseeri selle puudumist.

On meie geopoliitiline asukoht Soomest, Lätist või Leedust erinev? Paraku mitte. Tuleb tunnistada, et sõjaväestatud piirivalve kaotamine oli viga. See viga on vaja parandada ning sõjaväestatud piirivalve taastada. Seda kavatseb EKRE koalitsiooniläbirääkimiste käigus ka saavutada.”

Kommentaarid