Maido Pajo: mitte ükski õigusakt ei keela ministril koguda vajalikku infot ega pärida alluvatelt aru oma vastutusvaldkonnas toimuva kohta

Eesti,
©UU
Maaeluministeerium.

Maaeluminister Mart Järviku nõunik Maido Pajo esitab vastuväited ja eriarvamuse Riigisekretäri Taimar Peterkopi komisjoni aruande kohta. Komisjon leidis, et maaeluminister ja tema nõunik Maido Pajo on püüdnud Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve läbiviimisesse sekkuda, millega on ületanud oma pädevust.

“Mina maaeluministri nõunikuna ei saa nõustuda komisjoni järeldusega, nagu oleksime koos ministriga püüdnud sekkuda VTA järelevalve läbiviimisse oma (ministri) pädevust ületades.

Järgneb Google reklaam. Uute uudiste toimetus ei vastuta Google algoritmide poolt personaalselt teile suunatud reklaamide sisu eest. Soovitame usaldada ainult tuntud ja usaldusväärseid kaubamärke.

Vaidlustan komisjoni sellise seisukoha ja palun käesoleva eriarvamuse lisada Riigisekretäri poolt moodustatud komisjoni aruandele. Ühtlasi palun kõigil, kes käsitlevad Peterkopi aruande seda osa meedias, teha viide minupoolsele mittenõustumisele ja eriarvamusele.

Vastuväidete selgitused ja põhjendused

Maaeluministri vastutusvaldkonda kuulub ühe kõige tähtsama teemana toiduohutuse tagamine. Toiduohutuse riikliku järelevalve korraldust reguleerib Toiduseaduse 8. peatükk. Selle peatüki § 49 kohaselt on maaeluministril selge ja otsene pädevus riiklikku järelevalve meetmete kohaldamisel.

Selle paragrahvi kohaselt on ministril õigus otsustada VTA ettepanekul toidu käitlemise peatamine, sealhulgas on ministril ainuõigus kehtestada piirangu tähtaeg, korrakaitseorganite (VTA!) ja teiste isikute kohustused ning ohu kõrvaldamise viis.

Samuti on ministril ainuõigus piirangud tühistada ja lubada toidu käitlemist jätkata. Seega osaleb minister toiduseaduse alusel otseselt riikliku järelevalve meetmete kohaldamisel, ministril on õigus kehtestada piiranguid ja neid tühistada ning määrata VTA-le kohustusi toiduohutuse tagamiseks ka konkreetsete juhtudel.

Kõik see tähendab, et toiduohutuse üle kõrgeimat riiklikku järelevalvet teostab tegelikult maaeluminister. Sellises olukorras, kus ministril on seadustest tulenev otsene vastutus toiduohutuse tagamise eest ning pädevus järelevalvemeetmete kohaldamiseks, on kohatu süüdistada VTA-lt aru pärimist ja info nõudmist (küsimuste esitamist) ning nõupidamiste korraldamist ministri ja tema nõuniku poolt lubamatu sekkumisena VTA tegevusse.

Ministrilt ei saa ära võtta õigust kontrollida ja suunata allasutuste, sealhulgas VTA järelevalvetegevust. Minister, kelle pädevusse kuulub toiduohutuse tagamine ja kes peab vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele valvama muu hulgas allasutuste tegevuse otstarbekuse üle, ei saa jääda kõrvale ega pealt vaadata, kui probleemide lahendamine venib ja nakkusohtlik olukord tarbijate jaoks püsib.

Mitte ükski õigusakt ei keela ega saagi keelata ministril koguda vajalikku infot ega pärida alluvatelt aru oma vastutusvaldkonnas toimuva kohta. Vastasel korral ei ole ministril võimalik täita Vabariigi Valitsuse seaduse §-is 49 ettenähtud kohustust – minister valvab ministeeriumi struktuuriüksuste ja ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste ülesannete täitmise üle.

MEM põhimääruse kohaselt on ministril õigus pärida aru ning nõuda nii suulist kui ka kirjalikku infot allasutuste, sealhulgas VTA, juhtidelt.

VTA põhimääruse kohaselt – peadirektor vastutab ameti tegevust korraldava õigusakti täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru ministrile. Samuti täidab talle ministri määruse või käskkirjaga, kirjaliku või suulise korraldusega pandud muid ülesandeid.

Muu hulgas ei keela ega välista mitte ükski õigusakt ministril aru pärimist ja info kogumist riikliku järelevalve ja järelevalvetegevuses rakendatavate meetmete kohta. Info kogumine ja aru pärimine ei tähenda ega kujuta endast sekkumist või püüdu sekkuda riiklikku järelevalvesse. Ei saa nõustuda seisukohaga, et ministril, kellele VTA otseselt allub, ei ole õigust välja nõuda ja tutvuda VTA poolt ametialaseks kasutamiseks mõeldud dokumentidega, sealhulgas järelevalve käigus koostatud dokumentidega.

Nõupidamiste läbiviimine MEM juhtkonna (minister, asekantsler, Toiduohutuse Osakonna juhataja jt) ning VTA ja M.V. Wooli esindajate osavõtul seoses listeeriaga ei tähenda seadusevastast sekkumist riiklikku järelevalvesse, vaid faktilise olukorra selgitamist ning soovi leida listeeria probleemile efektiivsed ja edasilükkamatud lahendused kõigi asjaosaliste konstruktiivses koostöös.

Ministri ja ministeeriumi rahulolematust VTA tegevusega näitab protokollis väljatoodud asjaolu – VTA pole koostanud olukorra lahendamiseks kriisikava/tegevuskava. Käesoleval juhul on VTA kulutanud ebaproportsionaalselt suure hulga aega ja eelarvelist raha vaid ühe listeeriatüvega seotud probleemidele.

Terviseameti ametlikel andmetel ei ole käesoleval aastal M.V.Wooli kalatehasest leitud bakteritüvi põhjustatud mitte ühtegi haigusjuhtu. Samas on üle 10 haigusjuhu seotud hoopis teise tüvega, mille päritolu väljaselgitamisega ei ole VTA toime tulnud.

Samuti on olnud VTA poolt piisava tähelepanuta olukord kaupluste kalalettidel. Nüüdseks on MEM poolt nõutud järelevalve tulemusena leitud temperatuurirežiimi rikkumisi igas neljandas müügikohas.

Juhul, kui minister ei oma infot konkreetsete järelevalvemenetluste kohta, et neid andmeid üldistada ja järeldusi teha, ei ole võimalik efektiivselt suunata ka ministri vastutusel oleva toiduohutuse tagamise alast tegevust ja selleks eraldatud eelarvevahendite otstarbekat kasutamist.”

Tähelepanu!

Kuna kommentaaride modereerimise maht hakkas toimetuse väikese kollektiivi tööd häirima, siis oleme sunnitud kommenteerimise peatama. Kui tunnete vajadust ühiskonna asjades kaasa rääkida, siis on selleks võimalus Facebookis ning meediaväljaannete kommentaariumites.

Täname teid jätkuva toe ja mõistmise eest!
Uute uudiste toimetus.

Mobile Sliding Menu

Uute Uudiste väljaandja on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Uued Uudised peavad oluliseks sõnavabadust. See tähendab, et Uutes Uudistes avaldatud seisukohad ei pruugi ühtida Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna seisukohtadega.
Kontakt: info@uueduudised.ee | Kasutamistingimused