Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Ministeerium lõpetas Liina Kersna menetluse: rikkumisi oli, aga vastutama ei pea

18.11.2022
Liina Kersna
© UU

Järjekordne näide sellest, et kui oled Reformierakonnast, siis tee, mida tahad, riku seadust, palju tahad, vastutama ei pea sugugi – endise haridusministri Liina Kersna kiirtestide hankes leiti rikkumisi, aga süüdi ta pole.

Rahandusministeerium lõpetas väärteomenetluse, mille käigus uuriti haridus- ja teadusministeeriumi raam- ja hankelepingute sõlmimise ning muutmise asjaolusid koolidele kiirtestide hankimisel 2021. aastal.

“Koolide avatuna hoidmiseks otsustas valitsus ootamatult, et haridus- ja teadusministeerium peab pärast sügisest koolivaheaega alustama koolides laste ja õpetajate kiirtestimist. Ministeerium oli olukorras, kus lahendused testimise tagamiseks tuli leida kiiresti. Samas oli nii avalikkusel kui ettevõtjatel õigustatud ootus, et testide ostmiseks eraldatud eelarvevahendite jagamine toimub ausas ja läbipaistvas konkurentsis ning riigihangete reeglite kohaselt,” ütles rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Kristel Mesilane BNS-i vahendusel.

BNS: “Kuna kiirtestide ostmise hangete üle läbiviidud järelevalvemenetluse käigus tuvastati rikkumisi hankelepingu sõlmimisel ja muutmisel, alustas rahandusministeerium väärteomenetlust kahes episoodis – teises kiirtestide hankes raam- ja hankelepingu sõlmimises ning lepingu muutmises. Menetlust alustati riigihangete seaduse paragrahvide alusel, mis puudutavad hanke- või raamlepingu muutmist seaduses toodud nõudeid rikkudes ning lepingu sõlmimist nõutavat menetlust korraldamata.”

Väärteomenetluses tuvastati haridus- ja teadusministeeriumi töös rikkumisi seoses riigihangete seaduse rakendamisega. Samas leiti, et endine haridus- ja teadusminister nende rikkumiste toimepanemise eest väärteo korras vastutav ei ole. Seaduse kohaselt on karistatav lepingu sõlmimine ja muutmine riigihangete seaduse nõudeid rikkudes ning nende koosseisude alusel karistatav üksnes teo täideviimine, teiste isikute karistamist seadus ette ei näe.

Menetlus lõpetati väärteomenetluse seadustiku § 29 lg 1 p 1 alusel, lõpetamise määrus jõustub vastuargumentide puudumisel 15 päeva möödudes selle teatavakstegemisest. Määruse jõustumiseni rahandusministeerium menetlejana väärteomenetluse seadus § 62 alusel lahendit täpsemalt kommenteerida ei saa.