Minister Kert Kingo moodustatud töörühm asub analüüsima e-valimiste turvalisust

EKRE kavatseb tuua selgust, kas e-valimistel on tulmusega manipuleeritud.

Väliskaubandus- ja IT-minister Kert Kingo kutsus kokku elektroonilise valimissüsteemi ja e-hääletamise töörühma, mille eesmärgiks on hinnata elektroonilise valimissüsteemi ja e-hääletamise infosüsteemi protsesside ja turvameetmete vastavust kehtivatele küberturvalisust ja valimiste korraldamist käsitlevatele regulatsioonidele.

Töörühma kuuluvad riigiasutuste esindajad, akadeemiliste asutuste esindajad ja eraisikud.

Riigiasutuse esindajad

• Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium – Raul Rikk
• Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium – Mihkel Tammet
• Justiitsministeerium – Mariko Jõeorg-Jurtšenko
• Registrite ja Infosüsteemide Keskus – Martti Allingu
• Riigi valimisteenistus – Arne Koitmäe
• Riigi Infosüsteemi Amet – Tarmo Hanga

Akadeemiliste asutuste esindajad

• Tallinna Tehnikaülikool – Tanel Tammet
• Tartu Ülikool – Mihkel Solvak
• E-riigi Akadeemia – Liia Hänni

Eraisikud

• Tarvi Martens
• Epp Maaten
• Jan Willemson
• Märt Põder
• Valdek Seeder

Töörühma võib kaasata ka teisi valdkonna eksperte vastavalt vajadusele.

Töörühma juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi küberturvalisuse poliitika juht Raul Rikk.

Töörühm esitab oma aruande hiljemalt 12. detsembril 2019, mis sisaldab hinnangut ja ettepanekuid süsteemi turvalisuse tagamise ning avalikkuse teadlikkuse tõstmise osas.

UU

Kommentaarid