Mošeed mõjutavad oluliselt kohaliku kogukonna elu

US-IMMIGRATION-RELIGION-MUSLIM

Austraalias läbiviidud sõltumatu uuringu kohaselt selgub, et mošeed mõjutavad oluliselt kohaliku kogukonna elu. Uuringu A General Social Impact Assessment of Mosques in Australian Neighbourhoods (Mošeede üldine sotsiaalne mõju Austraalia kogukondadele) viis läbi Frank Salter (PhD).

Salter uuris seda, kuidas mõjutavad moslemid ja mošeed Austraalia erinevaid kogukondi. Salter püstitas kaks hüpoteesi:

 1. Inimesed, kes defineerivad end religiooni kaudu, vähendavad ühiskonnas usaldus- ja ühtekuuluvustunnet.
 2. Moslemid tekitavad ühiskonnas negatiivseid lisapingeid.

Varasemate, vahemikus 2006-2013, läbiviidud uuringute põhjal selgus, et moslemid domineerivad kõigi teiste religioossete rühmade üle, tekitades usaldamatuse õhkkonda. Näiteks suhtub 44% vastanutest moslemitesse negatiivselt ja islamiusu mõju ja leviku vastu on 70% vastanutest.

Salteri poolt läbiviidud uuring näitas järgmist:

 1. Terrorism levib peamiselt moslemite hulgas, Lääne vastu tegutsevaid terroriste leidub kõige rohkem just moslemikogukondades.
 2. Kriminaalkaristuse saanud moslemeid on teiste elanikkonna rühmadega võrreldes proportsionaalselt kolm korda rohkem.
 3. Moslemite töötuse protsent on Austraalia keskmisest kaks kuni kolm korda kõrgem.
 4. Moslemitel puudub lojaalsustunne elukohariigile. Ligi viis korda rohkem moslemeid oli valmis teenima Lähis-Idas džihadistide ridades kui Austraalia sõjaväes.
 5. Moslemid on massiliselt seotud terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega, kuid meeles tuleks pidada, et võrreldes Lähis-Ida ja eriti Liibanoni moslemitega on see protsent Indoneesia moslemite hulgas tunduvalt madalam (5,9%).
 6. Moslemite vähene sidusus ühiskonnaga hõlmab endas ka valgete vastu suunatud viha ja noorte meeste hulgas levivat hüpermaskuliinset ning misogüünset käitumist.
 7. Moslemid mõjutavad oma naabruskonda negatiivselt.
 8. Moslemid nõrgestavad kogukonnatunnet ja ühiskondlikku sidusust.
 9. Moslemid vähendavad usalduslikku õhkkonda ja turvatunnet.
 10. Moslemid ja mošeed tõstavad organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi riski.
 11. Moslemid ja mošeed vähendavad kohalike elanike vahelist suhtlust ja kogukonnatunnet.
 12. Mida rohkem on naabruskonnas moslemeid, seda keerulisem on samas piirkonnas elada mitte-moslemitel.
 13. Mošeed aitavad kaasa eksisteerivate kogukondade sidususe lõhkumisele ja meelitavad naabruskonda juurde uusi moslemeid. Ühtlasi levitavad mošeed islamiusu doktriine, mis omakorda aitavad kaasa negatiivse õhkkonna loomisele.
 14. Moslemid integreeruvad väga aeglaselt, kuna abielluvad peamiselt oma kogukonna siseselt (islamiusk keelab mosleminaistel abiellumise mitte-moslemitega).
 15. Kogukonnad, kus domineerivad moslemid, on äärmiselt ebafunktsionaalsed ja seal on kõrge kuritegevus.

Salteri poolt läbiviidud uuring annab ühtlasi hävitava löögi sarnastele seni Austraalias läbiviidud uuringutele, mis olid suuresti teostatud vasakpoolset maailmavaadet esindavate akadeemikute poolt, kes keskendusid mošeede mõju uurimisele vaid moslemite vaatenurgast mitte sellest, kuidas mõjutavad mošeed Austraalia kogukondi laiemalt.

Sageli kasutavad inimesed religiooni ja kogukonda kiiremaks sulandumiseks uude ühiskonda. Islami puhul on aga mošeede poolne kontroll ja islamiusu doktriinide pealesurumine muutnud integreerumise peaaegu võimatuks.

Salter rõhutab, et islami mõju ühiskonnale kujutab endast sõna otseses mõttes tsivilisatsioonide kokkupõrget.

 Allikas: Concit.org  (tõlkinud Triin van Doorslaer)

Kommentaarid