Multikultuurne aplaus: aasta (homo)seksuaaltervise edendajaks valiti kirikuõpetaja Annika Laats

Annika LaatsSkandaalne naispastor Annika Laats on saanud geiagenda religioosseks suuvoodriks.

On tõsiseid uudiseid, mida kohe ei saa välja tuua konstruktiivse ilkumisteta ja üks neist on selline, kus geiagendat erindav naispastor saab aina uusi multikultuurseid tunnustusi.

Eesti Seksuaaltervise Liidu liikmed valisid oma aastakoosolekul 2017. aasta seksuaaltervise edendajaks Risti koguduse õpetaja ning hingehoidja Annika Laatsi, vahendab Postimees.

Seksuaaltervise Liidu president Marie Abel rääkis, et Laatsi kandidatuur esitati liidu liikmete poolt, kuna tema avaldus kooseluseaduse teemal ETV arvamussaates «Suud puhtaks» kõneles kõigi inimeste võrdsest kohtlemisest ja nende õiguste kaitsest, sõltumata nende seksuaalsest orientatsioonist. (Tegelikult ikka sõltuvalt homoseksuaalsest orientatsioonist — toim.)

«Eesti Seksuaaltervise Liit peab oluliseks neidsamu võrdse kohtlemise põhimõtteid ja me töötame igapäevaselt selle nimel, et kõigile inimestele oleks soost, seksuaalsest orientatsioonist, rassist ja muudest tunnustest sõltumata seksuaaltervisega seotud teave ja heatasemelised teenused kättesaadavad,» lisas Abel.

Vasakliberaalses maailmas politiliseeritakse kõik elualad, sealhulgas ka inimlikkus ja seksuaalsus ning kurb on, et sellega läheb kaasa ka  Eesti Seksuaaltervise Liit. Ka geide seksuaaltervis on oluline, aga seda ei maksa ära segada nende ideoloogiaga, eriti aga geiagenda sõnumite levitamisega. Mis ajast on tervishoid ehk seksuaaltervise liit võtnud õiguse inimeste vooditesse tungida, seal toimuvat avalikkusele vaatamiseks välja tuua ja kõik see ideoloogiliseks muuta? Sest kui homoseksualism on seksuaalne suunitlus või pigem hälve, siis homoagenda on otsene ideoloogia!

“Auhinnaga soovitakse tunnustada inimesi või organisatsioone, kes on Eestis seksuaaltervise ja seksuaalõiguste valdkonnas eriliselt silma paistnud, kes on oma eeskuju ja entusiasmiga innustanud teisi, mõjutades sellega positiivselt kõikide inimeste elu ja heaolu,” kirjutab Postimees.

Mis ajast on Annika Laats, kes on lõhestanud nii luterliku kiriku kui ka ühiskonna, “eeskujuks, kes mõjutab positiivselt kõikide elu ja heaolu”? Tegelik tõde on selles, et Eesti ühiskonna globalistlik vähemus on riikliku ideoloogia juhtimisel ilmselgelt võtnud kursi kõige senini väärtusteks peetu hävitamisele ja renegaadist kirikuõpetaja on selles leidnud vääritu rolli.

Kommentaarid