Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

OOTAMATU KÄIK ÕIGUSKANTSLERILT: Ülle Madise kiitis “kahe tooli” seaduse heaks

30.12.2016
Laadime sisu...

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on põhiseadusega kooskõlas riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus, mis võimaldab olla nii riigikogu kui kohaliku omavalitsuse volikogu liige. Madise hinnang on vastuolus kunagise riigikohtu ning endise õiguskantsleri Allar Jõksi hinnanguga. 

Põhiseadus lubab kuuluda samal ajal kohaliku omavalitsuse volikokku ja riigikokku, teatas õiguskantsleri kantselei BNS-ile. Sõltumatute valimisliitude ja kandidaatide valimisedu võib takistada riigikogu liikmete kandideerimine, mitte aga nende asumine volikogu liikmeks. Niinimetatud kahe tooli ühitamise keelu korral läheb volikokku asendusliige samast valimisnimekirjast. Volikogu koht, mille võitis riigikogu liige, ei lähe ühelegi teisele poliitilisele ühendusele. Oletusel, et väiksema häältearvuga asendusliige on kohaliku elu küsimuste lahendamisel sõltumatum ja tugevam kui valla- või linnaelanikust riigikogu liige, kes sai valijalt mandaadi, ei ole õiguskantsleri hinnangul alust.

Kui soovitakse kohaliku kogukonna ja riigi liidrite selget eristamist, tuleb Madise arvates kaaluda asjakohaseid kandideerimispiiranguid. Olukord, mis soosib niinimetatud peibutusparte ja sellega valijate eksitamist, ei ole kohaliku demokraatia ja kohaliku omavalitsuse tugevdamiseks sobiv lahendus. Õiguskantsleri hinnangul on ekslik väita, nagu töötaks linna- või vallavolikogu liige riigiametis.

Ülle Madise hinnang “kahe tooli” seadusele tuleb üllatusena neile, kes mäletavad kümmekond aastat tagasi toimunud debatti sama seaduse üle.

2005. aastal jättis president Arnold Rüütel “kahe tooli” seaduse välja kuulutamata ja tegi riigikogule ettepaneku viia seadus põhiseadusega kooskõlla. Riigikogu arutas vaidlustatud seadust ning võttis selle siis muutmata kujul uuesti vastu.

President pöördus riigikohtu poole taotlusega tunnistada seadus põhiseadusega vastuolus olevaks. President ütles riigikohtule saadetud taotluses, et seadus on vastuolus kohaliku omavalitsuse autonoomia, võimude lahususe ja tasakaalu ning ametite ühitamatuse põhimõtetega. “Riigikohus rahuldas presidendi taotluse, osutades vastuolule põhiseadusega. Seadus jäi vastu võtmata.”

Ka toonane õiguskantsler Allar Jõks leidis, et riigikogu liikmete kuulumine omavalitsuse volikogusse on põhiseadusega vastuolus, sest omavalitsuse autonoomia põhimõte on vertikaalse võimude lahususe printsiibi väljendus, mis seisneb omavalitsustele kohaliku elu küsimuste lahendamisel otsustusõiguse tagamises.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on alati olnud “kahe tooli” seaduse vastu. Erakonna esimehe Mart Helme sõnul ehitab see üles võimuvertikaali  ja suurendab korruptsiooniohtu, mis hakkab rikkuma kesk ja kohaliku võimu sõltumatuse printsiipe. “Isegi praegu ripuvad paljud omavalitsused keskvõimu lõa otsas, mis siis veel rääkida olukorrast, kus riigikogulane hakkab aeg-ajalt istuma kohalikus volikogus,” ütles Helme.

BNS-UU

FOTO: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES