EKRE kongress valib täna Jõhvi kontserdimajas erakonnale uut juhtkonda

EKRE tõi Riigikogusse pääsedes taas päevakorda teise maailmavaate, mis erineb oluliselt senisest euroustavusele rajatud poliitikast.

Täna Jõhvi kontserdimajas kogunev EKRE kongress valib täna erakonnale uut juhtkonna.

Kongress on EKRE kõrgeim organ, mis kutsutakse kokku kord aastas.

Kongress valib esimehe ja kolm aseesimeest, üksteist erakonna juhatuse liiget ja viisteist volikogu liiget.

Samuti valitakse kongressil revisjonikomisjon ja aukohtu liikmed.


KONGRESSI KAVA

10.00-11.00 Delegaatide ja külaliste registreerimine
11.00-11.20 Kongressi avamine
11.20-11.25 Kongressi juhatuse valimine
11.25-11.35 Kongressi päevakorra ja töökomisjonide kinnitamine (sekretariaat, mandaatkomisjon, häältelugemiskomisjon, redaktsioonikomisjon)
11.35-11.40 Erakonna auesimehe president Arnold Rüütli tervitus
11.40-11.45 Mandaatkomisjoni aruanne
11.45-12.15 Erakonna esimehe Mart Helme kõne kongressile
12.15-12.30 Erakonna volikogu esimehe Paul Puustusmaa sõnavõtt
12.30-12.45 Fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnavõtt
12.45-13.00 Juhatuse aruanne erakonna tegevusest Henn Põlluaas
13.00-13.05 Revisjonikomisjoni aruanne
13.05-13.10 Redaktsioonikomisjoni esimehe sõnavõtt
13.10-13.25 Külaliste tervitused
13.25-13.30 Esimehe ja aseesimeeste kandidaatide esitlemine
13.30-13.45 Esimehe ja aseesimeeste valimine
13.45-14.30 Lõuna
14.30-14.35 Esimehe ja aseesimeeste valimistulemuste kinnitamine
14.35-14.40 Juhatuse kandidaatide esitlemine
14.40-14.55 Juhatuse valimine
14.55-15.10 Kongressi pöördumine ja hääletamine
15.10-15.30 Registreeritud sõnavõtud
15.30-15.35 Juhatuse valimise tulemuste kinnitamine
15.35-15.45 Volikogu ja revisjonikomisjoni kandidaatide esitlemine
15.45-16.00 Volikogu ja revisjonikomisjoni valimine
16.00-16.40 Kohvipaus
16.40-17.00 Põhikirja p 3.8 muutmine ja hääletamine
17.00-17.30 Erakonna liikmete tunnustamine
17.30-17.50 Registreeritud sõnavõtud
17.50-17.55 Volikogu ja revisjonikomisjoni valimistulemuste kinnitamine
17.55-18.00 Kongressi lõpetamine

Kommentaarid