Paul Oja: “Põlis-” või “pärissoomlased” – vastuseks Mart Ummelasele

Paul Oja on EKRE Soome osakonna liige ja Uute Uudiste kaasautor.

EKRE kiige Soomes Paul Oja vaidlustab Mart Ummelase arvamuse. mille kohaselt polevat nimetuse “Põlissoomlased” kasutamine päris õige.

“Mart Ummelas on 3. augustil 2019 kirjutanud Uutes Uudistes („Soome rahvuskonservatiivid on taas tõusulainel, reeturid jäid põhjamutta maha“):

„Siinkohal tahaksin korrigeerida Eestis levinud tõlget. PS ei saa kuidagi olla põlissoomlased, sest „põline“ tähendab eesti keeles „muinas“. PS pole kaugeltki mingi muumia, vaid Soome poliitikataeva eredaim täht, kelle esimees Jussi Halla-aho oli valimiste suurim häältemagnet. Erakonda võiks pigem eesti keelde tõlkida kui „põhisoomlasi“ või „pärissoomlasi“.“

Mina olen sellest nimetusest teisel arvamisel. Kohe seletan, miks.

Kõigepealt, „põline“ ei tähenda eesti keeles sugugi mitte ainult „muinas-“. Kui heidame pilgu näiteks Eesti keele seletavasse sõnaraamatusse, leiame sealt tähendused: põline 1. väga vana, iidne, inimpõlvi kestnud, muistseisse aegadesse ulatuv, vanadest aegadest pärit 2. alatine, tähtajatu, igavene.

Kui erakonda Põlissoomlasteks nimetada, siis võib nendest tähendustest välja lugeda, et tegemist on soomlastega, kes on iidsetest aegadest oma kodumaal elanud ja kavatsevad seal ka alatiseks püsima jääda. Minu arvates kajastab selline tõlgendus üsna täpselt kõnesoleva erakonna ideoloogilist põhialust.

Mis aga võib juhtuda, kui võtta kasutusele nimetus Pärissoomlased?

See nimetus ise sisaldab implitsiitselt väidet, et kõik need, kes kõnesolevasse erakonda ei kuulu, oleksid justkui „mitte päris“, millegi poolest kehvemad, teise sordi soomlased. Selline arusaam loomulikult ei kuulu mingit serva pidi kõnesoleva erakonna ideoloogiasse. See-eest: milline magus malakas nende sallivusvihkajate pihku, kes 24/7 otsivad vähimatki võimalust erakonnale ksenofoobide ja rassistide silt külge lüüa!

Kõige austuse juures Mart Ummelase vastu, ülaltoodust johtuvalt kavatsen ka edaspidi kasutada oma tekstides erakonna nimetusena Eesti meedias kaunis ammu käibele läinud nimetust Põlissoomlased. Otsustagu toimetaja igal konkreetsel juhul, kas ja kuidas kasutada oma punast pliiatsit.”

Kommentaarid