Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Põhiseadus kui vasakliberaalide lõputu lüpsilehm – aga neile maksab ainult võrdsusparagrahv

21.10.2020
Eesti põhiseadus kinnitab pere ja abielu mõistet kui mehe ja naise liitu.
© Uued Uudised

Põhiseadusega manipuleerimine on läinud üle mõistuse, kusjuures sellest kasutatakse ainult 12. paragrahvi – arvukad kohad Põhiseaduses eesti rahvast, suveräänsusest, omariiklusest ja muust, mis on Eesti Vabariigi loomisel aluseks, ei meenu kellelegi, sealhulgas näiteks Brüsseli direktiive arutades.

Kaitseminister Jüri Luik sõnas, et siseminister Mart Helme usutluses vähemusi puudutav osa on radikaalselt põhiseadusega vastuolus olev seisukoht. “On täiesti selge, et /…/ mina ei saa alla kirjutada ühelegi seisukohale, mis selles on öeldud,” ütles kaitseminister Jüri Luik kolmapäeval riigikogu liikmete küsimustele vastates.

Luik, nagu paljud liberaalid ja vasakpoolsed enne teda, leidsid üle kaks kohta Põhiseadusest: “Kedagi ei tohi diskrimineerida…  /…/ või muude asjaolude tõttu”. Sest täpsustatud “…rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi…” seas seksuaalset orientatsiooni pole.

Seda ei saagi sinna lülitada, sest siis annaks Põhiseadus teatud eelneva garantii ka insesti, nekrofiilia või pedofiilia legaliseerimise toetajatele, keda Rootsis (sealsete noorliberaalide ettepanek) ja USA-s on juba palju (Ameerika juristid soovitavad pedofiiliat vaadata mitte seksuaalse hälbe, vaid suunitlusena).

Homod homodeks, aga lisaks sellele ei vaata Luik ega teised nendesugused poole silmagagi Põhiseaduse punktide poole, mis ütlevad järgmist:

§ 40. Igaühel on südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus.
§ 41. Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma.
§ 45. Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil.  /…/ Tsensuuri ei ole.

Muidugi on 45. paragrahvis ka momendid, kus seda õigust võib seadus piirata, aga asi pole selles – asi on selles, et Mart Helme puhul on süüdistajad välistanud kõiki eelpool viidatud õigused.

Jüri Luigele, president Kaljulaidile ja paljudele teistele meeldetuletuseks, et Põhiseaduses on ka järgnevad paragrahvid ja muud momendid (sulgudes esimesed meelde tulevad rikkumised).

Preambul: …mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade…

§ 1. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu. (Vihje rikkumisele: rahvahääletus mehe ja naise abielu üle, mida tahetakse ära jätta, võttes rahvalt õiguse oma arvamust anda).

§ 2. Eesti riigi maa-ala, territoriaalveed ja õhuruum on lahutamatu ja jagamatu tervik. (Tartu rahu piirid).

§ 6. Eesti riigikeel on eesti keel. (Inglise keel kõrgkoolides, vene keel avalikus ruumis ja teeninduses).

§ 17. Kellegi au ega head nime ei tohi teotada. (Pidevad rünnakud EKRE poliitikute vastu, sh nende nimetamine vihkajateks, Kurjuseks, Kremli agentideks).

§ 22. Kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. (President Kaljulaid Marti Kuusiku vastu).

§ 49. Igaühel on õigus säilitada oma rahvuskuuluvus. (Kaljulaid ja Siim Kiisler jagavad eestlust).

§ 52. Riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste asjaajamiskeel on eesti keel. (Eestlased ei saa seda rääkida vene- ja sageli ka inglisekeelses teeninduses – Bolt, Wolt jne).

§ 54. Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. (Liberaalid annavad osa suveräänsusest ära Brüsselile).

§ 55. Eestis viibivad teiste riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud on kohustatud järgima Eesti põhiseaduslikku korda. (lapsevankri-rünnakrühmlane Florian Hartleb, eestlasi oma politsei vastu ässitanud Jene Walker jne).

Eesti vasakpoolsed ja liberaalid rikuvad pidevalt neid eelnimetatud paragrahve või ei tee midagi, kui neid rikutakse, kuid oma süüdistustes lähtuvad ainult võrdsusparagrahvist.