Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Poliitiliste veendumuste pärast vallandatud ajalooõpetaja Priit Dieves pöördus töövaidluskomisjoni

27.06.2016
sõnavabadus, tsensuur

Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda kuuluv ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Priit Dieves kaebas oma vallandamisotsuse tööinspektsiooni töövaidluskomisjoni.

Dieves saatis komisjonile avalduse, milles palub tuvastada tema ja Järva-Jaani gümnaasiumi töölepingu erakorralise ülesütlemise tühisus ning tuvastada, kas töötaja vallandamisel on rikutud tema põhiseaduslikke õigusi, töölepingu seadust ning teisi seadusi ja eeskirju.

Järva-Jaani Gümnaasiumi direktor Raigo Prants vallandas Priit Dievese kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ametikohalt alates selle aasta 10. juunist. Vallandamise põhjuseks tõi direktor Prants 8. juunil Priit Dievese poolt Õhtulehes ilmunud artikli „Lastetud naised, laske oma ülikõrge latt alla!” Järva-Jaani Gümnaasiumi direktor leidis, et artikli kirjutamisega on töötaja rikkunud Töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 3, 5, 6, lg 3.

Dieves leiab, et viisakas vormis ja kultuurselt kirjutatud arvamusartiklis oma seisukohtade väljendamist üleriigilise levikuga päevalehes ei saa põhjendatult käsitleda tööandja usalduse kaotamise alusena.

“Vaadates seda, millistest tegudest töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 5 mainib – vargus ja pettus –, siis on selge, et seadusandja on siin silmas pidanud õigusvastaseid või selgelt ebaeetilisi tegusid, millel ei ole vähimatki pistmist ühiskondlikus arutelus osalemisega kultuurselt väljendatud seisukohtade esitamise teel. Artikli sisus ei kirjutata ei koolist, õpetaja ametist ega ka ajaloo või ühiskonnaõpetuse õpetamisest koolides. Tegemist oli täielikult koolivälise arvamusavaldusega,” seisab töövaidluskomisjonile esitatud kaebuses.

“Antud vallandamisotsusega rikub Järva-Jaani Gümnaasiumi direktor sõnavabaduse põhimõtet ning diskrimineerib töötajat poliitiliste või muude veendumuste tõttu.  Vastavalt põhiseaduse §-le 12 ei tohi mitte kedagi diskrimineerida poliitiliste või muude veendumuste tõttu. Põhiseaduse § 45 ütleb, et igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil.”

Dievese esitatud kaebuses osutatakse, et töötaja vallandamine oma seisukohtade väljendamise pärast rikub otseselt igaühele põhiseaduse §-dega 40 ja 41 ning Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklitega 9 ja 10 tagatud õigust mõtte-, südametunnistuse ja sõnavabadusele, just nagu ka põhiseaduse §-s 12 ja EIÕK artiklis 14 sätestatud õigust võrdsele kohtlemisele ja mitte-diskrimineerimisele. “Töötajatele kehtivad Eesti Vabariigi põhiseaduses ette nähtud põhiõigused ka töökohal. Eriti oluliseks demokraatliku riigikorra tagamiseks on PS § 48, mis sätestab, et „Igaühel on õigus koonduda mittetulundusühingutesse ja -liitudesse.””

SAMAL TEEMAL: Mart Helme: Vallandamisest hullumaja ja kuklalasuni