Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Pseudoinimõiguslaste üleskutse “mitmekesisusele” tähendab seda, et kompetentsi asemel annab töökoha kuulumine vähemusse

17.09.2023
Just seda nad tahavad…
© Scanpix

Pseudoinimõiguslased kutsuvad üles ühinema mitmekesisuse kokkuleppega, mis on üks järjekordne ideoloogiline ettevõtmine.

BNS vahendab: “Inimõiguste keskus kutsub ettevõtteid, vabaühendusi ja avaliku sektori organisatsioone ühinema mitmekesisuse vabatahtliku kokkuleppega, millega liitudes kinnitatakse inimeste mitmekesisuse austamist ning võrdse kohtlemise väärtustamise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui ka klientide seas.”

Kõigepealt – Inimõiguste keskus pole mingi inimõiguste eest võitleja, vaid sarnaselt teiste Lääne analoogiliste organisatsioonidega on ta lõpetanud põhiinimõiguste (õigus elule, toidule, peavarjule, haridusele, turvalisusele jne) eest võitlemise ning keskendunud vähemustele, kaitstes hoopis üha lisanduvaid “uusinimõigusi”, mis ulatuvad toitumisse, seksuaalsusesse ja mujalegi ehk siis kaitstakse juba õigust kapriisidele, nõrkustele ja pahedele.

“Austamine” ja “võrdne kohtlemine” on kahtlemata õige algatus, aga antud kontekstis tähendabki see kõik eelpool nimetatut – kui seni oli ettevõtete kaadripoliitikas esikohal kompetentsus, haridus ja kogemused, siis nende reeglite kaudu sunnitakse ettevõtteid hülgama senist praktikat ja valima töötajaid selle järgi, kas ja millisesse vähemusse nad kuuluvad. Kindlasti kannatavad selle all majandustulemused.

Ehk siis tuleb ettevõtjal välja valida vähemuste esindajad ja eelistada neid kompetentsetele kandidaatidele. Kui seni ei pidanud firmajuht huvituma töötaja seksuaalsest suunitlusest või tema toitumisest, siis nüüd tuleb ta võtta firmasse ennekõike gei või vegan.

Sama kehtib ka riigiasutuste kohta – sinnagi tahetakse sokutada ideoloogiliselt laetud seltskond ja sellega üle võtta riiklik süsteem. Juba praegu on pikka aega sotside valitsemise all olnud riiklikes struktuurides ametnikeks ideoloogilised vasakpoolsed, ühte on nimetatud kogunisti “lesbimaffiaks”.

Seda kõike serveeritakse heategevusüritusena – kuid samas peavad ettevõtjad ja riigiasutused kõike seda laiendama ka partneritele ja klientidele. Ehk siis pannakse nad läbi käima ainult endasugustega, tõrjudes seega koostööpartnerite seast välja need, kellel on esikohal kompetentsus. See on uusmarksistlik võimuhaaramine ettevõtluses, millel pole midagi ühist ehtsa turumajandusega, riikluses aga on see ehtne hiiliv võimuhaaramine.

Uudises on üks huvitav moment: “Kokkuleppega liitujad väärtustavad oma organisatsioonis teineteise austamist, mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet.” Paraku on praegu just siin Eestis väga elav praktika, kus EKRE liikmeid ja toetajaid ei võeta tööle seetõttu, et nad on rahvuskonservatiivid; liikmeid sunnitakse valima kas erakonnast lahkumise või töökohast ilmajäämise vahel; pangad ei anna laenu ettevõtjatele, kes on seotud konservatiividega jne.

Seega on kogu see üritus ehtsalt ideoloogiline, vähemalt inimõiguste keskuse algatustest maksab suure kaarega mööda minna.

Noorte omavahelistest juttudest on juba välja ilmunud see, et mõnedki teevad on CV-des ja kaaskirjades vihjeid oma kuulumise kohta seksuaalvähemustesse, lootes sellega paremini tööturul läbi lüüa – ettevõtjad kardavad “diskrimineerimist” juba eos ja see vale tagab noortele töökoha, kuhu nad muidu oma oskuste-hariduse järgi ei pääseks. Võib vaid ette kujutada, mida see firmale tähendab.

Uued Uudised