“Räägime asjast IV”: Eesti peaks võtma õppust Trumpi poliitikast odava tööjõu sisseveol

Donald TrumpDonald Trump maailma liidrite seas.

Saate “Räägime asjast” viimase osa teemaks oli kaubandussõda Euroopa Liidu ja USA vahel, kuid enne rõõmustasid saates osalejad Itaalia parlamendivalimiste tulemuste üle.

Itaalias võidutsesid nimelt globalismi ja euroföderalismi vastased jõud, kes tegid lõpu Brüsseli-meelsele tiksumisele. Parima tulemused sai parempoolsete blokk, teise koha said vasakpoolne, kuid siiski euroliidu- ja immigratsioonivastane Viie Tähe Liikumine.

Kuigi võib juhtuda, et Viie Tähe liikumine võib luua koalitsiooni kolmandale kohale jäänud vasakpoolsetega, oleks see poliitilise süsteemi agoonia, eriti kui uus valitsus ründaks parempoolseid. Seda riiki külastanud Jaak Madison märkis ära ka suured vastuolud Põhja- ja Lõuna-Itaalia vahel.

Kuivõrd jutt oli immigratsioonivastasest momendist Itaalia valimiskampaanias, tõi Mart Helme välja ka EKRE nõude, et valitsus ei tohi tagasi võtta kolme Eestist lahkunud Süüria peret, keda Saksamaa tahab tagasi saata – jäägu nad neid kutsunud Merkeli juurde! Edasi aga mindi EL-i ja USA vastuolude juurde ning Martin Helme nentis, et kaubandussõda on Euroopa Liidule ohtlikum kui Itaalia valimistulemus ja Brexit.

Mis aga puutub tollidesse terasele ja alumiiniumile, siis see oligi Martin Helme sõnul Trumpi keskne valimislubadus, mida ta on asunud nüüd täide viima, kuid paraku arvas Euroopa, et see käib Hiina pihta. Saksamaa aga on Helme sõnul teiste riikide vastu räkitit teinud, ta lüpsab kõiki maid, tuues koju miljardeid ja tal on kaubanduses nii USA kui Suurbritanniaga ülejääk.

Praegu on EL juba ähvardanud vastutollidega, näiteks viskile, Trump aga on lubanud sel juhul kaitsetollid kehtestada Saksa autodele, mis võib viimasele päris rängalt mõjuda. USA president on samas rõhutanud, et kaubandussõdu on lihtne võita, sest raha jääbki nii koju.

Mart Helme tõi välja väga tähtsa fakti – USA on ennast muu maailma energeetikast lahti sidunud, olles juba ise nafta ja gaasi suur eksportija, ja nüüd toob ta koju ka tööstuse, töökohad ja kõrged palgad. Ka kliimakokkuleppest loobumine on seotud oma tööstuse eelisarendamisega.

Trumpi ajal on USA loonud 7,1 miljonit uut töökohta, president tegeleb aktiivselt illegaalse immigratsiooni piiramisega, mis on tõstnud palku kogu riigis. Tollide osas on USA teinud erandi vaid Kanadale ja Mehhikole, kelle odavat metalli ta ise ostab.

Siinkohal hoiatab Mart Helme ka Eesti ettevõtjaid, et nood ei mängiks odava tööjõuga. EKRE teeb tema sõnul võimule tulles maksureformi, mis toob ka Kalevipojad koju tagasi. Martin Helme sõnul tuleb odava tööjõu sissevedu kinni panna, et keegi ei palkaks inimesi alla keskmise palga. “Kui me ukrainlasi enam siia ei too, hakkavad ka palgad tõusma,” lisas Mart Helme.

Lõpetuseks teatasid saates osalejad hea uudise: kuna valitsus on hoidunud Poolat toetamast, andis EKRE sisse eelnõu, mis kohustaks valitsust toetama Varssavi ja Euroopa Komisjoni vahelises vastasseisus just Poolat ega lubaks tema vastu mingeid sanktsioone kehtestada. “Poola teeb ümber sotsialismiajast pärit korrumpeerunud kohtusüsteemi, üritades seda demokraatlikumaks ja õiglasemaks muuta,” selgitas Martin Helme.

Kommentaarid