Reformierakonna paljastuv pale Kuusalu vallavolikogu esimehe näitel

Eesti,
©Madis Veltman/Ekspress Meedia
Väidetavalt ostis Kuusalu praegune volikogu esimees Margus Soom hääli. Pilt on illustratiivne.

Kuusalu EKRE liige Kenno Põltsam käsitleb oma loos valla võimukoridorides toimuvat läbi oravapartei liikmest vallavolikogu esimehe Margus Soomi isiku.

“Seisuga 21.04.19. Reformierakonna Harju- ja Raplamaa ringkondliku organisatsiooni juhatuse liige, Kuusalu osakonna esimees ja Kuusalu vallavolikogu esimees Margus Soom on kohaliku poliitikuna taaskord kõneainet hakanud pakkuma alates viimastest KOV-valimistest saadik. Järgnev autobiograafiline kokkuvõtte, mis tugineb seaduslikel teabenõuete vastustel ning antud isikuga kokku puutunud inimeste muljetel, annab vastuse mil moel õnnestus pealtnäha ontlikul karatefännil saada valituks oma erakonna Kuusalu osakonna esimeheks, saada valitud vallavolikogu liikmeks ning hiljem saada määratuks volikogu esimeheks.

Järgneb Google reklaam. Uute uudiste toimetus ei vastuta Google algoritmide poolt personaalselt teile suunatud reklaamide sisu eest. Soovitame usaldada ainult tuntud ja usaldusväärseid kaubamärke.

Häälte ostmises vastutav – tulemuseks oportuniteet

Poolteist aastat varjutab vallaelu fakt, et meil on üks volikogu liige kes pääses oportuniteedi läbi, peaosaline üritab avalikkusele näidata, et kõik on JOKK. Oleks väga kahju, kui inimesed laseksid ennast eksitada ja järgmistel KOV-valimistel taas Soomi poolt hääletaksid. Häälte ostmine on tegu, millega ei tohi leppida ja mis ei tohi korduda. Mis mõte oleks muidu valimistel üldse?

Margus Soom kogus KOV-valimistel Kuusalu valla ainsas valimisringkonnas enda nimele 99 häält, ent 21.10.2017 ilmus Delfis artikkel, mis kirjutas et Margus Soomi kohta on tehtud politseile mitu avaldust, seoses häälte ostmisega. Seda, et kriminaaluurimine Soomi suhtes algatati, kinnitas ka Kuusalu valla valimiskomisjoni esimees Maire Link. “Ütlen aga veel seda, et esmaspäeval kinnitatakse volikogu ära,” sõnas ta. Kuna kahtlusalune polnud süüdi tunnistatud, sai ta Kuusalu volikogu liikmeks.

Enne valimispäeva 11.10.2017 oli esitanud üks naisterahvas Kuusalu valla valimiskomisjonile avalduse, kus ta teatas Margus Soomi poolt läbiviidud häälte ostmisest ja selle eest tasu saamisest. Veel enne külastas Margus Soom tunnistajate väitel Kuusalu Keskkooli rahvatantsurühma proovi, kus poliitik agiteeris noori enda poolt hääletama ja jagas noortele meeneid. Kooli külastus toimus päevasel ajal kooli juhtkonna teadmata.

14. septembril 2017 käis vallakodanik, Kuusalu valla valimiskomisjoni esimehe M. Linki vastuvõtul. Kodanik teatas, et Margus Soom sunnib teda võla katteks hakkama vallavalimiskomisjoni liikmeks. Soom oli osutanud kodanikule teene ja keeldus selle raha eest võtmast, soovides vastutasuks, et kodanik hakkaks Reformierakonna poolt esitatud valla valimiskomisjoni liikmekandidaadiks. Valimiskomisjoni esimees M. Link teatas kodanikule, et keegi ei tohiks teda survestada tegutsema vastu oma tahet. Seepeale kirjutas sama kodanik kohapeal avalduse, kus ta teatas, et ei soovi osaleda komisjoni töös. Peale kodaniku ja valimiskomisjoni esimehe M. Link oli samas ruumis ja kuulis kõnelust pealt oma töökohustusi täitev ja asjaga mitteseotud vallaametnik.

Pea aasta kestnud kriminaalmenetlus Margus Soomi poolt toime pandud valijatelt häälte ostmise asjus lõpetati Põhja Ringkonnaprokuratuuris 01.10.2018.a otstarbekuse kaalutlusel oportuniteediga ehk avaliku menetlushuvi puudumise tõttu. Kohtuistungitest pääsenud pole mitte õigeks mõistetud, vaid süüteo toime pannud ning kannab selle eest ka vastutust.  Vastavalt KrMS § 202 lg 7 võib teise astme kuriteo puhul prokuratuur avaliku menetlushuvi puudumisel ning kui isiku süü ei ole suur kriminaalmenetluse kahtlustatava suhtes lõpetada ning määrata talle rahalise kohustuse. Juhul, kui kahtlustatav ei täida talle seatud rahalist kohustust, siis võib prokuratuur lõpetatud kriminaalmenetluse oma määrusega uuendada.

Vana võimuliidu tagasi aitamise eest volikogu esimeheks

Eelnevalt, 6.06.2018, kinnitas Kuusalu vallavolikogu uue vallavalitsuse: mai lõ­pus moo­dus­ta­ti uus võimuliit, kuhu kuu­lu­sid val­la­vo­li­ko­gust 10 vo­li­nik­ku va­li­mis­lii­tu­dest Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald ning EK­RE ja Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast Margus Soom, kellest sai volikogu aseesimees. Uus vallavanem Monika Salu asus tööle 7. juunil; vallavalitsusse hakkas kuuluma ka EKRE nimekirjas kandideerinud staažikas volikogu liige Sulev Valdmaa. Opositsiooni jäi 8.5 aastat valda juhtinud valimisliit Ühine Kodu ning valimistel 31 häält kogunud Loksa linnapea keskerakondlane Värner Lootsmann.

Sama 2018. aasta 27. no­vemb­ril algas tavapärane volikogu istung reetliku avaldusega, milles umbusaldati alates kevade lõpust või­mul ol­nud koa­lit­sioo­ni seit­set po­lii­ti­kut. Um­bu­sal­du­sa­val­du­ses, millele olid alla kirjutanud Mar­gus Soom, Vär­ner Loots­mann ning valimisliidu Ühine Kodu saadikud, oli öel­dud et senine koa­lit­sioon olla ko­gu oma või­mul ole­ku aja te­ge­le­nud ai­nult lam­mu­ta­mi­se, lai­ma­mi­se ning süüd­las­te ot­si­mi­se­ga. On kahetsusväärne, et tol hetkel endine vallavanem Urmas Kirtsi oli nõus võimule tagasi saamise nimel lööma käed poliitikuga, kes 1.10.2018 Põhja Ringkonnaprokuratuuri otsusega häälte ostmises vastutavaks kuulutati; ÜKV, EKRE ja AKV loodava võimuliidu hetkel oli Margus Soom pelgalt häälte ostmises kahtlusalune.

Peale umbusaldamist kommenteeris vallavanem Monika Salu Sõnumitoojale järgmist: „Olukord on kahetsusväärne. Urmas Kirtsil töökoha ja Margus Soomil volikogu esimehe koha soov on peatamas valla edukat arengut ja pööramas valda stagnatsiooni. Senine koalitsioon, vaata­mata liikmete erinäolisusele, töötas ühise eesmärgiga muuta vallajuhtimine läbipaistvaks, efektiivseks, kaasavaks….Miks just nüüd soovitakse võimu üle võtta, saab olla tingitud soovist mitte lasta edul välja paista“.

Minu arvates oli tollase volikogu aseesimehe Margus Soomi käitumine kahetsusväärne, reetlik ja omakasupüüdlik – soov iga hinna eest omale uus ja edukam positsioon saavutada. Lisaks pean markeerima asjaolu, et umbusaldusavalduse kandis volikogu istungil ette M. Soom ise.

Karate kooli rahastamine

Jaapani Traditsioonidega Kuusalu Karate Kool, mille ninamees on Margus, sai peale umbusaldusavaldust premeerimisotsuse: „klubile on eraldatud treeningrühmade toetus, mis makstakse valla poolt välja viie päeva jooksul peale lepingu allkirjastamist 2018. aastal“; maksekorraldus on läbi viidud 31.12.2018, eraldatud summa 6286.- eurot.

Tuvastatud asjaolud: Revisjonikomisjon kontrolli käigus ilmnes, et 31.12.2108 on vallavalitsus teinud rahalise ülekande MTÜ Jaapani Traditsioonidega Kuusalu Karate Koolile summas 6286.- eurot, kuigi antud MTÜ pole kunagi ühtegi taotlust vallavalitsusele esitanud toetuse saamiseks. Vallavalitsuse poolt tehtud väljamakse maksekorraldusel puudus igasugune selgitus ja alus, mis on otseselt vastuolus avaliku sektori finantsarvestuse- ja aruandluse juhendi ja Kuusalu vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirjaga. Samuti saab märkida et, MTÜ Jaapani Traditsioonidega Kuusalu Karate kool on registreeritud 20.08.2018 – kuid “Sporditreeningrühmade ja andekate sportlaste toetamise kord Kuusalu vallas” § 4 punktile 2, kus on öeldud, et spordiklubi peab olema tegutsenud toetuse taotlemise hetkeks 12 kuud.

Revisjonikomisjonil on põhjust arvata, et Margus Soom koos vallavanemaga on tahtlikult oma mõjuvõimu kasutades suunanud alusetult spordiklubi toetuse sama isikute ringiga seotud teisele spordiklubile, eesmärgiga vältida MTÜ-le Kuusalu Karate Kool riigi poolt määratud sunniraha tasumise kohustuse täitmist. Komisjoni ettepanek 4.3 on järgmine: välja selgitada sporditoetuse alusetu väljamaksmisega seotud ametnikud ning algatada nende suhtes distsiplinaarmenetlus teadliku tegevuse tulemusena vallale tekitatud võimaliku kahju sissenõudmiseks kehtestatud regulatsioonide.

Toetuse mittesihtotstarbeline kasutamine

Vastuoluline on toetuse kasutamine sõiduauto soetamiseks toetuse saamise korra eesmärkidega. Lisaks on MTÜ poolt edastatud informatsioon valelik, kus aruande lisaselgituses, mis edastati 20.02.2019 (sama kuupäev kui sihtfinantseerimislepingul) on märgitud, et toetuse eest on ostetud 2018 sõiduauto Ford Galaxy, millega käiakse treeningutel ja võistlustel. Samas Maanteeameti registrist selgub, et antud sõiduki viimane omanikuvahetus on registreeritud juba 30.11.2017. Lisaks selgus, et antud sõidukile on kohtutäituri poolt 5.02.2018 seatud käsutamise keeld.

Kuusalu osakonna esimeheks 2017. aasta suvel

30.10.2017. Postimehes avaldatud ja kunagi täismahus loetav reporteri Joosep Värgi artikkel „Ida-Harju Oravad kisuvad omavahel“, kirjutas järgmist: „ Margus Soom (58) hääletati tänavu suvel ametisse sugulaste abiga…Soomi seltskond võeti Raasikul vastu ja tõsteti Kuusallu üle. 28. juulil toimus Kuusalus üldkoosolek ja uueks piirkonnajuhiks valitigi Soom. Nagu arvata võis, sai ta hääletusel 12 häält nelja vastu“.

On märkimisväärne, et viimastel KOV-valimistel kandideeris 5 reformierakondlast valimisliitude nimekirjas ning nüüdseks on nad kõik parteist lahkunud. Lisaks kandideeris üks parteilane üksikkandidaadina. Nendest 14-st kes kandideerisid Reformierakonna nimekirjas volikokku, olid 5 erakonna liiget ning üks keskerakondlane.

Kohalik meediaankur 2000. aastate alguses – kumb oli enne, monitor või arvuti?

2002 aasta suve lõpus sai Margus Soomist ajalehe vastutav väljaandja ning peale tema olid kambas veel kaks salajast eraisikut. Peale selle oli Soom veel OÜ Kiiu Metall 75 osanik ja põllumajandustehnika firma ASi KTK grupp omanik. Harju Uudiste peatoimetajaks sai endine Eesti Ekspressi ajakirjanik Jaanus Kulli.
3. oktoobri 2002 aastal kirjutas Eesti Ekspress Margus Soomist artikli, mis avalikustas kahtlased asjaolud OÜ Harju Uudistega. Toimetuses algasid kohe jamad. Selgus, et arvutid olid tegelikult vaid monitorid: ei mingeid programme, internetist rääkimata. Üks töötaja tõi kodust piraatprogrammi. Lubatud seitsme tuhande kroonisest netopalgast võisid ajakirjanikud ainult unistada. Ka fotode eest on siiani maksmata, reklaamitöötajad on palgata ja kaastöötajad saavad oma honorari ilmselt kohtu või töövaidluskomisjoni kaudu.

OÜ Kiiu Metall juhatajal Margus Soomil oli aga varemgi rahalisi probleeme olnud. Ajalehele Harjumaa, kellega Harju Uudistel oli 2002. aasta alguses plaanis ühineda, võlgnes Soom metalliärireklaamide eest umbes 10 000 krooni. “Saadame talle aeg-ajalt meeldetuletusi, aga ei midagi,” kaebab Harjumaa peatoimetaja Ahto Kaljusaar. Piraattarkvara kasutamise pärast tegeles Soomiga maksupolitsei ning oma töötajatele maksis Soom, kui üldse, siis ümbrikupalka. Soomi võlg töötajatele on ligi 50 000 krooni ja sama palju võlgnes tema firma Trio LSL Raadiogrupile reklaamide eest raadiojaamades Eeva, Elmar ja Kuku. Margus Soom ei vastanud pikka aja jooksul kontori-, kodu- ega ka mobiiltelefonidele. Reformierakonna Saue piirkonna juhatus, arutas tollal Soomi väljaviskamist erakonnast.

Kokkuvõte

Veel mullu 17. detsembril, mil poolt vahetanud Margusest sai volikogu esimees, oli ta Reformierakonna Harju- ja Raplamaa RK-valimiste nimekirjas 16. kohal, ent mõne päeva möödudes oli kohalik poliitik nimekirjast eemaldatud; ilmselgelt seetõttu, et erakond nõnda otsustas. Ma leian, et on siiski kahetsusväärne, et Reformierakond pole võtnud Margus Soomi suhtes kindlat otsust ta erakonnast välja heita s.h on poliitik jätkuvalt Harju- ja Raplamaa ringkondliku organisatsiooni juhatuse liige ning Kuusalu osakonna esimees. Aga eks iga erakond peab tegelema oma liikmetega ise.

Minu arvates on kahetsusväärne, et Margus Soom on Kuusalu vallavolikogu esimees, peale kahtlaste asjaolude võib arvesse võtta ka volikogu esimehe ebasobivust sellele positsioonile Juba 2019. aasta esimese volikogu istungi järel oli erinevate inimeste koondarvamus volikogu esimehest järgmine: volikogu istungite ülekannetest jääb pelgalt hätta jäämise mulje, kuid kohapeal on see ilmselge. Ta (M.Soom) ei jää hätta mitte ainult küsimustele vastamisega, vaid volikogu töö juhtimisega tervikuna. M. Soom ei suuda volikogu istungit ilma äpardusteta isegi kokku kutsuda. Piisab, kui vaadata volikogu istungeid internetis tagantjärele, ning me näeme-kuuleme, et sageli pole volikogu esimehe lausetes selgust ega mõtet. Säärane juhtimiskvaliteet on olematu ja vajab kõrvalt abi, mida Margusele koalitsiooni liikmete poolt istungitel ka ohtralt pakutakse. Selles on istungite salvestuste abil samuti võimalik veenduda.”

Tähelepanu!

Kuna kommentaaride modereerimise maht hakkas toimetuse väikese kollektiivi tööd häirima, siis oleme sunnitud kommenteerimise peatama. Kui tunnete vajadust ühiskonna asjades kaasa rääkida, siis on selleks võimalus Facebookis ning meediaväljaannete kommentaariumites.

Täname teid jätkuva toe ja mõistmise eest!
Uute uudiste toimetus.

Mobile Sliding Menu

Uute Uudiste väljaandja on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Uued Uudised peavad oluliseks sõnavabadust. See tähendab, et Uutes Uudistes avaldatud seisukohad ei pruugi ühtida Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna seisukohtadega.
Kontakt: info@uueduudised.ee | Kasutamistingimused