Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Riigikogu asub menetlema erakoolide rahastamist ja pagulaste sundkvoote

-
02.03.2016
Reformierakond ja sotsid langetasid poliitilise kultuuri uuele tasemele.

Riigikogu võttis menetlusse kaks kodanikuühiskonna poolt esitatud pöördumist. Neist esimese esitas kodanikuliikumine „Avalikult Haridusest“ pealkirjaga „Riik peab suhtuma kõigi laste haridusse võrdselt!“. Pöördumine edastati menetlemiseks kultuurikomisjonile.

Nimetatud pöördumise andsid Riigikogule üle erakoolide lapsevanemad ja juhid ligi 10 000 toetusallkirjaga. Pöördumise eesmärgiks on peatada erakooliseaduse § 222 muutmise seaduse eelnõu menetlemine, kuni on sisuliselt läbi arutatud kõikide huvigruppide seisukohad ja tehtud korralik mõjuanalüüs. Kollektiivse pöördumise esitajad peavad vajalikuks seda teha Haridus- ja Teadusministeeriumi tasandil.

Allakirjutanud leiavad, et riik peab toetama võrdselt kõigi Eesti laste haridust. Erakoolid on lahutamatu osa riiklikust haridussüsteemist. Erakoolide sulgemine kahjustab tuhandete laste haridusteed, kuid ei aita mingilgi viisil kaasa riigi koolivõrgu korrastamisele. Erakoolide tegevuspõhimõtted ja rahastamine on oluline teema, mis vajab enne muutmist põhjalikku arutelu, märgitakse pöördumises.

Menetlusse võeti Rahva Ühtsuse Erakonna üle antud kollektiivne pöördumine pagulaste sundkvootide alusel vastuvõtmisest keeldumises. Kollektiivne pöördumine edastati menetlemiseks Euroopa Liidu asjade komisjonile.

Rahva Ühtsuse Erakond märgib oma pöördumises, et Riigikogu ja valitsus peavad keelduma Euroopa Liidu poolt ettekirjutatud pagulaste vastuvõtmise sundkvootidest. Peame taolisi kvoote ebaseaduslikuks ja Eesti rahvuslikke huve riivavaks, märgitakse pöördumises.