Riigikogu liikmed moodustasid vabadusvõitlejate ja represseeritute toetusrühma

Anti Poolamets, Henn Põlluaas ja Tarmo Kruusimäe.

Rahvaesindajad võtsid toetusrühma moodustades oma kohuseks aidata kaasa Eesti eest võidelnute tunnustamisele ja abistamisele.

Vabadusvõitlejate ja represseeritute toetusrühma esimees on Anti Poolamets ja aseesimees Tarmo Kruusimäe. Toetusrühma kuuluvad Henn Põlluaas, Jaak Valge, Ruuben Kaalep, Peeter Ernits, Jaak Madison, Kai Rimmel, Paul Puustusmaa, Tiit Kala, Merry Aart, Leo Kunnas, Urmas Reitelmann, Urmas Espenberg, Riho Breivel, Helle-Moonika Helme, Raivo Tamm ja Heiki Hepner.

Ühenduse eesmärgiks on ajaloolise mälu väärtustamine ning Eesti vabaduse eest võidelnud ja okupatsioonivõimude kuritegude tõttu kannatanud inimeste tunnustamine. Toetusrühm aitab ühiskonnas teadvustada ning toetada vabadusvõitlejate ja represseeritute ühingute tegevust, vastupanuvõitluse käsitlemist hariduses ja meedias. Toetusrühm jälgib vabadusvõitlejate ja represseeritute sotsiaalsete tagatiste rakendamist.

Toetusrühma esimees Anti Poolamets ütles: “Meie oleme oma vaimus täna Vabadusvõitlejate õlgadel, kes andsid endast kõik, et Eesti ei satuks kommunismi hävituspoliitika alla. Oleme tänulikud ja tahame kogu Eestile teadvustada nende panust. Me tahame kaasa aidata kommunismiohvrite mälestuse jäädvustamisele. Selleks on juba palju on tehtud, aga see töö ei tohi katkeda.”

Teisipäeval kohtusid toetusrühma liikmed Riigikogu Kalevipoja saalis ka represseeritute ja vabadusvõitlejate organisatsioonide esindajatega. Nende seas oli endisi soomepoisse, metsavendi ja teisi Eesti eest võidelnuid. Näiteks oli kohal Virumaa mees Ruuben Lambur, kes võitles leegionis, sai kolm korda haavata, langes metsavennana vangi ja istus 18 aastat Venemaa laagrites.

Kommentaarid