Riigikohus kaitseb vigast kooseluseadust — seega on ainsaks lahenduseks selle tühistamine

Kooseluseaduse vastu!Kooseluseaduse vastu!

Teisipäevane Riigikohtu seisukohavõtt kooseluseaduse rakendamise suhtes paneb tõdema vaid seda, et see vastuoluline ja ühiskonda lõhestav seadus tuleb esimesel võimalusel tühistada.

Riigikohus leidis teisipäeval avaldatud määruses, et vaatamata rakendusaktide puudumisele hakkas kooseluseadus alates 1. jaanuarist 2016 kehtima ning on osa Eesti õiguskorrast. Kooseluseaduse rakendamisaktide andmata jätmine ei anna Riigikohtu hinnangul alust tunnistada olukord põhiseadusvastaseks.

Eesti kohtud on juba pikemat aega teostanud kohtulikku omavoli, tehes rakendussätete kehtivuse puudumisel geipaaride hagides lubamatuid otsuseid, tunnistades näiteks mingis teises riigis sõlmitud abielu ka Eestis kehtivaks.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on kogu aeg leidnud, et kõnealune seadus on Eesti ühiskonnale vaenulik ja sobimatu ning võimulepääsu korral on rahvuskonservatiivide üks esimesi samme sellel tühistamine. Üheks võimaluseks on ka selle panek rahvahääletusele, mis annaks kas toetajatele või vastastele õiguse rahva tahtest lähtuvalt edasi tegutseda.

Senised arvamusküsitlused “Reporteris” ja “Seitsmestes Uudistes” ning paljud muud uuringud on näidanud, et absoluutne enamus vaatajatest ja ka eestimaalastest on kindlalt selle äpardunud seaduse vastu.

Kooseluseadus on XII Riigikogus 2014. aasta 9. oktoobril tühise häälteenamusega 40:38 vastu võetud seadus, mis jõustus 1. jaanuaril 2016. Selle täies mahus jõustumiseks ja rakendamiseks on vaja vastu võtta selle rakendusaktid. Nende aktidega täpsustataks kooseluseaduse rakendamine igapäevastes praktilistes olukordades. Tänase seisuga ei ole Riigikogu rakendusakte vastu võtnud, kuna eelnõu seadusena vastuvõtmiseks on Riigikogus puudu vajalik häälteenamus.

Viited

Kommentaarid