Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

SAPTK kiri peaministrile: ühisdeklaratsioonide ärakaotamine on perekonnavaenulik samm

19.12.2016
Laadime sisu...

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) pöördus eelmise nädala lõpus peaminister Jüri Ratase poole palvega mitte võtta abielupaaridelt ära õigust käsitleda tulu deklareerimisel mõlema abikaasa tulu ühtse tervikuna, kuna see oleks vastuolus ühisvara loogikaga ning mõjuks eriti ebaõiglaselt ühe tuluteenijaga abielupaaride suhtes.

“Ühisdeklaratsiooni kaotamine mõjuks eriti valusalt perekondadele, kus leiba teenib vaid üks abikaasadest, samal ajal kui teine abikaasa pühendub lastele ja kodule või hooldamist vajavatele lähedastele,” sedastatakse pöördumises. Näitena tuuakse välja, et abielupaaridele, kus tulu teenib vaid üks abikaasadest, tähendaks tulu deklareerimisel selle ühisena käsitlemise õiguse äravõtmine, et kui töötav abikaasa pingutab kahe eest ning teenib tulu 2100 eurot kuus või rohkem, ei saaks abielupaar enam üldse mitte mingit tulumaksuvabastust – ei 1000 eurot, 500 eurot ega ka 340 eurot kuus, vaid lihtsalt null eurot kuus.

“Tähelepanuväärselt muudab olukorra eriti ebaõiglaseks asjaolu, et kui üks ja sama tulu 2100 eurot kuus saaks teenitud eraldi mõlema abikaasa poolt võrdses osas 1050 eurot kuus, mis on napilt alla keskmise palga, siis oleks perekonnale tervikuna tagatud koguni 1000 eurot igakuist maksuvaba tulu. Niisugusel juhul saaks sama perekond aastas 12 000 euro tulu ulatuses rohkem maksuvabastusi, mis teeb kokku puhast rahalist võitu tervelt 2400 eurot, olgugi et perekonna sissetulek on mõlemal juhul täpselt üks ja sama,” selgitab pöördumisele alla kirjutanud SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid.

SAPTK hinnangul tähendaks abikaasadelt tulu ühise deklareerimise õiguse sisuline äravõtmine rünnakut abielu institutsiooni ja ühe leivateenijaga perekonnamudeli vastu ning kannaks ideoloogilist sõnumit, mille kohaselt peab riik oluliseks mitte seda, et abielus pühendutaks kodule, lastele ja lähedaste eest hoolitsemisele, vaid pigem seda, et kõik inimesed viiksid end tingimata tööturule, jättes kodud tühjaks.

Pöördumises rõhutatakse, et ühisdeklaratsiooni sisuline ärakaotamine läheks vastuollu ka perekonnaseaduse loogikaga, mille kohaselt on abielu vältel omandatud vara abikaasade ühisvara. “Kui ükskõik kumma osapoole teenitud tulu on reaalselt abikaasade ühisvara, tuleks seda ka maksustamisel sellisena käsitleda – ühise tuluna, mitte ühe abikaasa isikliku tuluna,” selgitatakse ühisdeklaratsioonide säilitamise vajalikkust.

SAPTK hinnangul ei pälviks valitsus ühisdeklaratsioonide sisulise ärakaotamisega abielu ja perekonna ideaale väärtustavate inimeste lugupidamist, hoolimata sellest, et kolme- ja enamalapselise pere igakuist toetust plaanitakse tõsta eelmise valitsuse plaanitud 200 euro
asemel 300 euroni.

“Sisuliselt tähendab see, et valitsus annaks lastetoetusena ühe tuluteenijaga peredele raha, mille samas võtaks neilt maksuvabastuse ärakaotamisega tagasi,” selgitas Vooglaid ja lisas, et perekonna väärikust ja elujõudu toetaks tunduvalt enam see, kui talle võimaldataks märkimisväärseid maksusoodustusi, selle asemel, et seada teda üha enam sõltuvusse sotsiaaltoetustest ja -teenustest.

Vooglaiu sõnul on ühe tuluteenijaga suuremal perekonnal enamasti niigi raske hakkama saada ja vägagi tõenäoliselt tuleb pingutada mitmel kohal, mistõttu on valitsuse plaan karistada oluliselt suurema maksukoormusega abielupaare, kus mõlemad abikaasad ei lähe palgatööle, vaba ühiskonna ideaalide ja perekondlike väärtuste taustal eriliselt eemaletõukav.

“Kokkuvõttes peaks abielu institutsiooni ja perekondlikku eluviisi austav valitsus kohtlema abielupaare ühtse tervikuna, mitte üksnes eraldiseisvate indiviididena. Sellest lähtuvalt peaks austama ka põhimõtet, et abikaasade vara ning nende tulu selle vara juurdekasvuna
on ühine,” öeldakse pöördumise kokkuvõttes.

UU