Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Savisaare kohtuprotsessi asub Harju maakohtus juhtima Anne Rebane

06.12.2016
Laadime sisu...

Keskerakonna endise juhi Edgar Savisaare kohtuprotsessi asub Harju maakohtus juhtima kohtunik Anne Rebane.

Harju maakohtu pressiesindaja märkis, et kuigi protsessi juhtima hakkav kohtunik on paika pandud, ei ole eelistungi aega veel määratud.

1961. aastal sündinud Anne Rebane on kohtunikuna ametis olnud 23 aastat – ta asus teenistusse Tallinna linnakohtu kohtunikuna 1993. aastal ning alates 2006. aasta algusest on töötanud Harju maakohtu kohtunikuna. Enne kohtunikuks nimetamist töötas Eesti üht kõmulisemat kohtuprotsessi juhtima hakkav Rebane kohtuniku ameti taotlejana Tallinna linnakohtus, juristina Tallinna Haabersti halduskeskuses, samuti juristina Eesti Leiutajate ja Ratsionaliseerijate Keskliidus.

Riigiprokuratuur esitas novembri lõpus süüdistuse kuritegude toimepanemises Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele, MTÜ-le Eesti Keskerakond, Tallinna linnavolikogu esimehele Kalev Kallole, lisaks veel linnavalitsuse endisele nõunikule ja viiele ettevõtjale.

Kogutud tõendite alusel on Tallinna linnapeale, Edgar Savisaarele esitatud süüdistus korduvas suures ulatuses altkäemaksuga nõustumises ja vastuvõtmises, suures ulatuses toime pandud rahapesus, suures ulatuses ja korduvalt toime pandud omastamises ning suures ulatuses erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises. Esitatud süüdistuse kohaselt olles Tallinna linnapea võttis Edgar Savisaar altkäemaksu vastu ja nõustus sellega seoses oma tööülesannete täitmisega.

Tallinna linna eelarveliste vahendite ebaseadusliku omastamise puhul on tegemist süüdistuse kohaselt linnale eraldatud eelarveliste vahendite kuritarvitamisega kohaliku omavalitsuse volikogu valimisreklaamide valmistamiseks 2013. aastal. Kohtueelse menetluse käigus esitati kahtlustus mitmele linnavalitsuse ametnikule ja eraisikule. Seitsme ametiisiku suhtes lõpetas prokuratuur kriminaalmenetluse selle aluse puudumise tõttu, kuna ametnike tegevus ei olnud kantud tahtlusest omastada linna vara erakonnale ega sellega seotud inimestele. Seitsme inimese suhtes lõpetas prokuratuur kriminaalmenetluse oportuniteedi põhimõtetel. See tähendab, et prokuratuuri hinnangul on kahtlustuse saanud inimeste poolt toime pandud kuritegu tuvastatud, kuid nende süü ja roll kuriteo toimepanemisel ei olnud määrav. Kõnealustele inimestele on määratud rahaline kohustus, mis tasutakse riigituludesse,  lisaks peavad nad hüvitama osaliselt kriminaalmenetluse kulud.

Riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus (fotol) selgitas, et kohtueelse menetluse ajal ühendati kolm menetluses olevat kriminaalasja, mille raames esitati süüdistus erinevate kuritegude toimepanemises. Kõnealuse kriminaalasja raames on arestitud konfiskeerimise asendamise tagamiseks sularaha kokku summas üle 200 000 euro.  „Kõnealuste juhtumite uurimisega oleme jõudnud järgmisesse faasi ehk süüdistusakti  kohtusse saatmiseni. Kuna kohtumenetlus on veel ees, siis kriminaalasja raames kogutud tõendite ning süüdistuse sisu detailne avaldamine jääb kohtusaali,“ sõnas juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus.

Varasemalt on avalikuks saanud, et lisaks Savisaarele ootab kohtutee ka Savisaarele altkäemaksu andmises süüdistuse saanud ärimehi Aivar Tuulbergi, Alexander Kofkini, Hillar Tederit ja Vello Kunmani. Tallinna linnavolikogu esimeest Kalev Kallot süüdistatakse kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele ning Savisaarele altkäemaksu vahendamises süüdistatakse ekspoliitik Villu Reiljani. Kohtutee ootab juriidilise isikuna ka Keskerakonda. Eeluurimisel oli kahtluse alla ka reklaamiärimees Paavo Pettai, kes aga asus prokuratuuriga koostööle ja süüdistust ei saanud.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi kaitsepolitseiamet ning juhtis riigiprokuratuur.

Riigiprokuratuur taunib tõendite ja süüdistuse detailide avaldamist väljaspool kohtusaali, nagu tegi teisipäeval Postimees Edgar Savisaare kaasuses.

“Prokuratuur ei saa paluda avaldada ajakirjandusel oma allikaid, kuid riigi õigussüsteemi usaldusvääruse ja väärikuse ning inimeste põhiõiguste kaitse kohustusest tulenevalt palume prokuratuurist mittepärinevate kriminaalmenetluse andmete avaldamisel märkida juurde see asjaolu, et need materjalid ei pärine prokuratuurist,” märkis pressiesindaja.

BNS

FOTO: SANDER ILVEST/POSTIMEES