Sester surus läbi kõikide kaupade hindu tõstva maksumuudatuse

Riigikogu mammutistungil läbis esimese lugemise pakendiaktsiisi seaduse eelnõu, millega võetakse kasutusele kahekomponendiline pakendiaktsiisi maksumudel ja mis tõstab Eestis absoluutselt kõigi pakendatud kaupade hindu.

Seaduseelnõu eesmärk on vähendada turule toodava pakendi kogust, muuta läbipaistvamaks pakendiaktsiisi rakendamine ning suurendada sellest laekuvaid makse, raporteeris ministeerium. Eelnõud on tugevalt kritiseerinud erinevad ettevõtete liidud, kelle hinnangul toob uute maksude kehtestamine ja olemasolevate märkimisväärne tõus endaga kaasa kaupade hinnatõusu.

Valitsus loodab, et igal järgneval aastal peaks pakendiaktsiisist laekuma senise 200 000 euro asemel 17 miljonit eurot. Kuna kõik lisanduvad maksud kajastuvad ühel hetkel toodete lõpphinnas, tähendaks see kõigi Eesti elanike vahel ära jagatuna 11 eurot aastas, leiavad kaubandus- ja toiduainetöösturid.

Salvesti nõukogu esimehe Veljo Ipitsa sõnul on näiteks toiduainetööstuste marginaalid suhteliselt väikesed ning kõikide valitsuses planeeritavate maksude enda arvelt kinni maksmine ei ole jätkusuutlik. Lisaks peavad toidutööstused tagama toodete säilivuse ja ohutuse transpordil, mistõttu pole võimalik pakendite kogust ja materjali oluliselt muuta.

„Pered ja leibkonnad muutuvad järjest väiksemaks ja toidutööstustelt nõutakse järjest väiksemate koguste ja portsjonitega pakendatud kaupu. See aga tähendab automaatselt suuremaid kulusid pakenditele,“ lisas Ipits. „Paljud ministrid on rõhutanud, et nende soov on ettevõtlust toetada, aga seda tegevust alustakse uute maksude kehtestamisega,” ahastas toidutööstur Äripäevas.

Kahekomponendiline pakendiaktsiis tähendab, et taaskasutamise pakendiaktsiisile lisanduks veel turule toomise pakendiaktsiis. Turule toodava pakendiaktsiisi prognoositav maksulaekumine on 15 miljonit eurot, mis laekub riigituludesse. Juhul, kui isegi kogu kulu kanduks tarbijale, ei oleks hinnatõus ministeeriumi hinnangul arvestatav, sest ei ületaks 0,25 protsenti.

Pakendiaktsiis rakenduks valitsuse eelnõu kohaselt ettevõttele pakendatud kauba pakendi Eestis turule laskmisel, teisest liikmesriigist soetamisel ja importimisel kui seda müüakse, vahetatakse, võõrandatakse tasuta või võetakse omatarbeks kasutusse. Kaubaeksporti muudatus ei puuduta.

Pakendiettevõtjad esitavad eelnõu järgi edaspidi turule toodud pakendi kohta andmed pakendiregistrile, kus need on kättesaadavad maksu- ja tolliametile (MTA) ning taaskasutusorganisatsioonidele. Pakendiettevõtja ei esita enam turule toodud pakendi kohta andmeid taaskasutusorganisatsioonile.

BNS/UU

Kommentaarid