Siseminister Anvelt ei näe homoabielu tunnustanud kohtute tegevuses probleemi

Riigikogu infotunnis juhtis EKRE saadik Martin Helme tähelepanu sellele, et Eesti kohtud on asunud seadustest mööda minnes legaliseerima homoabielu, kuid sotsialistist siseminister Andres Anvelt kohtute tegevuses probleemi ei näe.

Helme osutas, et ehkki nii parlamendis kui ka ühiskonnas puudub tahe kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmiseks, on homoaktivistid alustanud pealetungi Eesti kohtute kaudu.

„Tallinna Ringkonnakohus kohustas panema Rootsis sõlmitud kahe mehe vahelise abielu Eesti abieluregistrisse, ehkki see on selges vastuolus Eesti seadustega. Teise juhtumi puhul suunas Tallinna halduskohus uuesti läbivaatamisele USA-s abiellunud kahe samasoolise inimese elamisloataotluse.“

Helme tõi välja, et siseministeerium ei kaevanud otsuseid edasi ja jättis kasutamata võimaluse minna kaasusega välja riigikohtuni. „Kohtud on haaranud enda kätte seadusandja rolli, lähevad mööda parlamendi ja rahva tahtest ja sunnivad täitevvõimu enda poolt välja mõeldud põhjendustega mingisuguseid toiminguid tegema. Kohtud rikuvad Eestis võimude lahususe printsiipi ja kohtunikud rikuvad seadust,” kõneles Helme, küsides Anveltilt, kuidas siseminister antud probleemi suhtub.

Rigikogu ees esinenud Anvelt raius vastu, et pole alust arvata, nagu oleks kohus rikkunud seadust. „Kohus on käitunud ja oma resolutiivses kirjeldavas osas väga selgelt ja ammendavalt öelnud põhjused, miks on Eestis kehtivatest erinevatest õigusaktidest lähtudes rahvastikuregistrisse kande tegemiseks kõik alused olemas,“ õigustas Anvelt.

„Tahan öelda seda, et siseministril ei ole kindlasti ega tohikski olla pädevust anda hinnanguid ühele või teisele kohtuotsusele. Siseministri jaoks on kohtuotsused ja nende rakendamine kohustuseks, mitte kriitikaks, sest sellisel juhul ei oleks tegemist enam õigusriigiga, kui siseminister võtab endale pädevuse otsustada, kas üks või teine kohtuotsus vastab tema arusaamisele või poliitikute arusaamisele või ei vasta.“

Tõe huvides tuleb mainida, et Anveltil oleks väga keeruline vastupidist juttu rääkida. Tema kodupartei, sotsiaaldemokraatlik erakond (SDE) on homoabielude seadustamise peamine läbisuruja.

UU

Kommentaarid