Siseminister Mart Helme kohtus Päästeala Töötajate Ametiühingu juhatuse liikmetega

Hetk kohtumiselt.

Teisipäeval toimus Siseministeeriumis kohtumine, kus Päästeala Töötajate Ametiühingu esindajad arutasid siseministriga valdkonda puudutavaid probleeme.

Suurim mure päästjatel on palgamure, mis võib viia töötajate lahkumiseni. Päästjad tegutsevad eesliinil, tehes väga rasket tööd ning nõuded töötajatele on siseturvalisuse valdkonnas kõrgeimad. Samas paljalt missioonitunne lõpuni palka ei asenda. Madalad palgad pärsivad ka noorte pealetulekut ning kasvav personaliprobleem vähendab päästevõimekust.

Siseminister on andnud suunised olukorra lahendamiseks ning jätkab võitlust siseturvalisuse valdkonna töötajate kasvõi minimaalse palgatõusu nimel. „Probleemseks muudab olukorra, et vähesele rahale konkureerivad erinevad ministeeriumid. Minu prioriteet on inimesed, me ei saa lõpmatuseni neile öelda, et oodake, meid ootab ees helge tulevik“, ütles Mart Helme.

„Teine probleem on tehnika, mis peab ajaga kaasas käima, oleme lükanud palju vastutust vabatahtlike kaela, kuid tehnika on neil ajast ja arust,“ lisas siseminister.

Lepiti kokku, et Päästeala Ametiühingu liikmed teevad omapoolsed konkreetsed ettepanekud päästeala töötajate sotsiaalsete tagatiste olukorra parandamiseks ning kohtumised jätkuvad ka edaspidi.

Kommentaarid