Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Ungari justiitsminister saatis Martin Helmele tänukirja

10.07.2021
Ungari saatkond, lipp
© UU

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees, Riigikogu aseesimees Martin Helme sai tänukirja Ungari justiitsministrilt Judith Vargalt, kus ta kirjutas, et avaldab tänu toetuse eest Ungaris hiljuti vastuvõetud alaealiste kaitse seadusele. “Ungari peab oluliseks oma pereväärtuste ja kultuuri kaitsmist ning me hindame kõrgelt Teie otsust avaldada meile selles küsimuses poolehoidu, seda hoolimata seaduse vastuvõtmisega tekkinud üldisest õhkkonnast ja tahtlikest väärtõlgendustest,” seisis kirjas.

Minu arvates on Ungari valitsus selgitanud väga hoolega, et tegemist on alaealiste kaitseks välja antud seadusega, kuna meie arvates ei peaks alaealised puutuma kokku ühemõtteliselt seksuaalse ja ealiselt mittesobiva sisuga meedias, internetis, lasteaias või koolis. Soovime tagada, et teatud reklaamikampaaniad ei edastaks lastele sisu, mis kahjustab nende normaalset kehalist, vaimset ja moraalset arengut ega ole seotud laste seksuaalse identiteedi ja kasvatusega. Me peame kaitsma vanemate õigust tagada lastele oma usuliste, filosoofiliste ja pedagoogiliste veendumuste kohane kasvatus – see on kirjas ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartas.

Alaealistele suunatud sisu reguleerimise õigus kuulub seaduse järgi liikmesriigile, seega tohivad Ungaris lasteaia- ja algkoolilastele loenguid pidada vaid vastava kvalifikatsiooniga isikud ning organisatsioonid, seda ainult vanemate selgel nõusolekul ja ainult juhul, kui vanemad on vastava sisuga varem tutvunud.

Ungari seadus ei puuduta mitte ühelgi moel täiskasvanuid ega nende õigust eneseväljendusele. Religioossete, etniliste, seksuaal- ja kõigi teiste vähemuste õigused on Ungaris tagatud ning alaealistele suunatud tõrjuv või diskrimineeriv käitumine seadusega karistatav.

Kinnitan, et hoolimata meie vastu suunatud häbiväärsetest rünnakutest seisame me ka edaspidi jätkuvalt laste kaitsel ja vanemate õiguste kaitsel.

Soovin Teile head tervist ja edu Teie äärmiselt vastutusrikkas töös.

Lugupidamisega

Judith Varga

Justiitsminister

Letter VJ – Hungarian Child Protection Law – Representative