Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Vaktsineerimisnõue viis kiirabitöötajate ametiühingu asutamiseni

23.05.2021
Kiirabi

Lähtudes ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonist, Euroopa Liidu põhiõiguste hartast, Eesti Vabariigi põhiseadusega sätestatud põhiõigustest ning bioeetika alustest, on Eesti kiirabitöötajad moodustanud Eesti Kiirabi Töötajate Ametiühingu. Ühingu moodustamist kiirendas küsimus vaktsineerimise vabatahtlikkusest praeguses olukorras.

“Kiirabitöötajad, kes ei soovi ennast immuniseerida antud hetkel vaktsiiniga, millele on Euroopa Liidu Ravimiamet andnud tingimusliku kasutusloa vajalikke katsetamise etappe läbimata ja vaktsiini tõhususe, ohutuse, otstarbekuse, kasulikkuse jms hindamiseks piisavat teaduslikku teavet omamata, ei kuulu vaktsiinivastaste hulka, kuna enamus ametiühingusse koonduvatest töötajatest on vaktsineeritud teiste oluliste vaktsiinidega. Samuti pole tegemist maailmavaatelise erinevusega, vaid tugineme oma otsustes Eesti Vabariigi põhiseadusele, tõenduspõhistele uuringutele, ja bioeetilistele aluspõhimõtetele,” kirjutatakse teates.

“Peame arvestama, et Euroopa ravimiamet on andnud Covid-19 vaktsiinidele tingimusliku kasutusloa, millele kohaldatakse täiendavat järelvalvet. Vaktsiiniuuringud kestavad veel mitu aastat, vaktsiin ei ole sobilik mitmetele elanikkonna gruppidele ning kõiki kõrvaltoimeid ja võimalikke tüsistusi veel „ei ole teada“ (nagu vaktsiinide tootjad ise preparaatide infolehtedel avaldavad).”

Veel lisatakse, et meil puudub Eestis igasugune vaktsiinikahjustuste kompenseerimise süsteem, mille sarnane on mitmetes teistes Euroopa Liidu riikides. Näiteks Soomes on Covid-19 vaktsiinikahjustuste kompenseerimiseks eraldatud kokku 300 miljonit eurot, millest omakorda 2021. aastaks 30 miljonit eurot. Vastutuse küsimus seonduvalt riskidega on Eestis täielikult reguleerimata – ei ole teada, milline on vaktsineerimist nõudva tööandja vastutus, milline vaktsineerimist korraldava Vabariigi Valitsuse vastutus ja milline vaktsiinide tootjate vastutus –, mistõttu jääb võimalike vaktsiinikahjude korral kogu raskus tõenäoliselt vaktsineeritava isiku enda kanda.

“Olukorras, kus tööandja ähvardab vaktsineerimata töötajaid ühepoolse lepingu lõpetamisega esmase meetmena, leiavad töötajad, et riivatud on mitmeid nende põhiõigusi: õigus võrdsele kohtlemisele, õigus olla mitte allutatud meditsiinilistele ja teaduskatsetele, õigus vabale eneseteostusele, õigus isikupuutumatusele, õigus eraelu puutumatusele, õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Rääkides sellest, milliseid vaktsiine või muid farmakoloogilisi preparaate manustada, on tegu rangelt isikute vaba tahte ja vaba otsustamise sfääriga ning kui seda ignoreeritakse erinevate ähvarduste ja sunnimeetmete elluviimisega, ongi tegemist sundvaktsineerimisega,” kirjutatakse pressiteates.

“Töötajad, kes on juba üle aasta andnud endast kõik, töötades ennastsalgavalt ja tihti topeltkoormusega ühiskonna hüvanguks ja inimeste päästmiseks, kogu hingest võidelnud eesliinil oma patsientide eest ja nendega koos, on saanud kohtlemise osaliseks, mida poleks kunagi oodanud ja seda sellepärast, et ei soovita eksperimentaalset vaktsiini vastu võtta.

Seni on isikukaitsevarustus (mask/respiraator, kaitseprillid või visiir, kittel/kilepõll või kaitseülikond, kahekordsed kummikindad, jalanõukatted, müts) väga efektiivselt töötanud. Pole tõestatud, et kiirabitöötaja oleks kedagi seni nakatanud. Samuti puudub info selle kohta, et ükski kiirabitöötaja oleks ise nakatunud töökohustusi täites – Tallinna Kiirabi koosoleku memos seisab: „Meie teada on kõik töötajad nakatunud väljaspool töökohta, mitte kiirabis.“”