Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Valimisvaatleja nõuab kohtus e-häält lugemise asjus kriminaaluurimist

09.08.2023
ID-kaart
© UU

Riigikogu valimistel e-hääletuse vaatlejana osalenud Märt Põder esitas 7. augustil Tallinna Ringkonnakohtusse kaebuse, milles nõuab e-häälte väidetavalt ebaõige lugemise kohta kriminaalmenetluse algatamist vastavalt karistusseadustiku paragrahvile 163.

Kaebus puudutab e-häälte digikonteinerite kehtetuid digiallkirju ja häälte avatekstis puuduvat piirkonnakoodi, mille seadusele vastaval lugemisel oleks tulnud 312 181 e-häält arvestada kehtetutena. Lisaks tuuakse kaebuses välja, et valimisteenistus luges valesti kokku ka vaatleja isikliku hääle.

Süüteoteate esitas valimisvaatleja 26. aprillil, kui valimiskomisjon oli jätnud olulise tähtsusega kaebused tähtaja ületamise põhjendusega menetlemata ning riigikohus valimiskomisjoni otsused muutmata. Süüteoteade läbis enne ringkonnakohtusse jõudmist korruptsioonikuritegude büroo, ringkonnaprokuratuuri ja riigiprokuratuuri, mis kõik põhjendasid menetluse algatamata jätmist erinevalt, kuid pidasid valimiskomisjonis toimunud menetlust piisavaks. Ringkonnakohtus esindab valimisvaatlejat advokaat Märt Mürk büroost EmeraldLegal.

„Kuigi praeguseks on avalikkus üldiselt seisukohal, et e-hääletusega tuleb midagi ette võtta, puudub meil ühine teadmine, mis on üldse sellega valesti või mis probleemid vajavad lahendamist,“ rääkis e-hääletuse vaatleja Märt Põder. „Kaebusega taotlen, et selgitataks välja kehtetute e-häälte arvestamise asjaolud, mille puhul faktid viitavad võimalikule kriminaalkuriteole, mille menetlemata jätmine riivab avalikku õiglustunnet ning takistab rikkumiste põhjuseks olnud probleemide lahendamist.“

„Kehtetu digiallkirja või puuduliku haldusüksuse koodiga e-hääle lugemine on õiguslikus mõttes võrreldav sellega, kui arvestatakse häältena pabersedeleid, millel ei ole jaoskonnakomisjoni pitsati kaht jäljendit,” selgitas valimisvaatlejat esindav advokaat Märt Mürk. “Valimiskomisjoni otsustest jääb selgusetuks, millisel õiguslikul alusel on võimalik Riigikogu valimistele kehtestatud vorminõudeid valikuliselt eirata, sest pabersedelite puhul oleks selline käitumine mõeldamatu ja selliselt antud hääled kehtetud.”

Märt Põder on e-hääletuse vaatlemisel osalenud 2015. aastast. Valimisvaatlejana on ta nõudnud otsast lõpuni kontrollitavuse põhimõtete juurutamist e-hääletusel.

 

Allikas: BNS

 

Kuula lisaks:

Vaba Sõna I Märt Põder: “E-hääletuse puhul ristuvad mitmed huvid ja mitmed valdkonnad”