Välismaale lahkunud eestlaste küsitlus

Eesti,
- Updated

Ajavahemikul 1. detsemberist 2014 kuni 31. märtsini 2015 aastal viis EKRE läbi fookusgrupi uuringu välismaale tööle ja elama siirdunud inimeste hulgas.

Uuringu läbiviimist juhtis sotsioloog Urmas Espenberg. Teda abistasid Timo Kalaus ning EKRE Soome osakond. Uuring oli avalik ja selleks kasutati ankeedi edastamist ja vastuste kogumist interneti, e-posti ja Facebooki portaalide kaudu. Uuringu läbiviimist abistas infoga Soomes asuv kohalik eestlaste raadiojaam „FinEst“ raadio.

Järgneb Google reklaam. Uute uudiste toimetus ei vastuta Google algoritmide poolt personaalselt teile suunatud reklaamide sisu eest. Soovitame usaldada ainult tuntud ja usaldusväärseid kaubamärke.

Kokku vastas uuringule 90 inimest. Neist 60 olid naised ja 30 mehed. Kõige rohkem vastajaid oli Soomest 33, edasi Skandinaavia maadest (Rootsi, Norra, Taani) 18, Suurbritanniast ja Iirimaalt vastas 15 inimest, Saksamaalt 9, USAst 6 ja mujalt 9 inimest. Välismaale lahkunute varasem elukoht oli kõige enam Tallinn ja Harjumaa 34, Lõuna- Eestist pärines 24 inimest, Lääne-Eestist 17, Kesk-Eestist 10 ja Ida-Virumaalt 5 inimest.

Valdav enamus inimestest 42, pidasid kodumaalt lahkumise peapõhjuseks tööpuudust, väikest palka, laenukoormust ja teenuste vähesust kodukohas.

Väljavõtteid vastustest:

-„Palk oli väike ja võlad aina kasvasid“

-„Seoses euro tulekuga jäin oma pere eelarvega kinni. Hinnad kasvasid ja palk ei jõudnud enam järele. Olin kindel, et minust majanduspõgenikku ei saa, ometi olen juba 13.ndat kuud Soomes. Eestis oleva elamise ostsin Soome palga eest välja kahe kuuga, Eestis töötades oleks pidanud pangalaenu võtma ja oma 15 aastat orjama.“

-„ Minu kodumaalt lahkumise põhjus oli napp sissetulek ja vähene tunnustus tööturul“

-„Olin 58 a. kui mind koondati, uut töökohta enam leida ei õnnestunud, siis tabas mind depressioon, aga arstiabi ei saanud ilma kindlustuseta endale lubada.“

-„Suurem rahateenimise võimalus, elukvaliteedi tõus“

-„Kaotasin töö ja tekkisid võlad, kui tuli pakkumine Londonisse, võtsin pileti ja nüüd juba 6 aastat siin“

-„Sissetulek ei võimaldanud inimese kombel ära elada, eriti peale euro tulekut läks olukord nii hulluks, et olin sunnitud pagema Iirimaale“

Poliitilistel ja sotsiaalsetel põhjustel nagu võimu võõrandumine rahvast, minu hääl ei loe, riigil pole mõtet, vähemuste ahistamine, naiste alavääristamine, rahvuste vahelised pinged lahkunuid oli vastuste põhjal 12, kõik naised.

Väljavõtteid vastustest

-„Usk Eesti riiki oli täiesti kadunud. Eesti poliitikud ei meeldinud absoluutselt, välismaal on palju tolerantsem ühiskond“

– „Ei näinud Eestis enam tulevikku“

-„Kuna olen pooleldi venelane, ei meeldinud eestlaste üleolev suhtumine venelastesse“

-„Vastuvõetamatu poliitika, kodanikualgatuste pärssimine ja otsedemokraatia puudulikkus“

-„Naisi kiusatakse taga, on palju homofoobiat ja vähe sallivust“

-„Eestile surutakse peale pseudoväärtusi nagu homoabielud, jne“

-„Liiga palju venelasi, ja ma ei näe võimalust, et nad lahkuksid“

Kaksteist inimest lahkusid Eestist seoses abiellumise või perega ühinemise tõttu, enamasti naised

Väljavõtteid vastustest

-„Minu lahkumise põhjuseks oli mu elukaaslane, kellega tutvumise hetkel oli ta juba 4 aastat Soomes elanud“

-„Mees sai Hispaanias tasuva töö, läksin talle järele“

-„Abiellusin USA kodanikuga ja kolisin sinna“

Kuus inimest lahkus Eestis kuna siirdus õppima

Väljavõtteid küsitlusest

-„Lahkusin Eestist õppimise pärast. Mees läks õppima metallide töötlemist ja mina ettevõtlust“

-„Läksin Ülikooli õppima“

-„Lahkusime Taani lapse spordiharrastuse tõttu, Eestis polnud selliseid võimalusi sulgpalli mängida ja kannatas ka kool.“

Mõnel muul põhjusel  nagu soov end proovile panna, halb kliima, väljakutsete vähesus lahkus Eestist 18 inimest

Väljavõtteid küsitlusest

-„Igav külm maa, kus kogu aur läheb enda elushoidmiseks. Tundsin, et säärane asi pole minu jaoks ja lahkusin“

-„Tundsin, et minu jaoks pole siin piisavalt väljakutseid“

Immigrandistaatusega oma asukohamaal olid rahul pooled inimesed ehk 45, rahul ei olnud 24 inimest ja 21 inimest kõhkles ega osanud sellele küsimusele vastata

Väljavõtteid vastustest

-„Olen väga rahul oma staatusega Soome riigis. Hetkel veel keelt nii hästi ei räägi, aga kavatsen seda õppida. Kodu ja pere on siin ja kavatsen ka kodakondsust taotleda. Eesti on mu kodumaa, aga siiski olen Soome riigile truu.“

-„Kindlasti ei ole ma rahul oma immigrandi staatusega, olgugi et tegemist on nn. heaolu riigiga. Elada oma kultuuri ja keele sees on ülim õnn.“

-„Immigrandistaatus on minu enda valitud ja seega pole väga mõtet selle üle nuriseda, alati saab ju Eestisse tagasi pöörduda“

-Mul ei ole ühtset kodumaad, olen kosmopoliit, kõik kogemused ükskõik mis riigis on head“

-„Mulle on jäänud mulje, et eestlastest peetakse Rootsis rohkem lugu kui kasvõi bosnialastest või isegi poolakatest“

-„Üldiselt olen rahul, kuid aeg-ajalt tunnen ka enda nahal mõningaid võõraviha torkeid“

-„Olen rahul, kuid aeg-ajalt piinab koduigatsus“

-„Käib ka, aga eelistaksin siiski Eestisse tagasi tulla.“

-„Elan Inglismaal. Sisserändajate kombed jätavad soovida, aga inglise viiskus on üsna tolerantne ja suurte piiridega…“

Küsimuse kas tuleksite Eestisse tagasi kui selleks võimalus avaneb vastas kindlalt jaatavalt 27 inimest, eitavalt 21 inimest. Ligi pooled inimesed, 42 ütlesid, et kaaluvad seda võimalust tihti, kuid pole veel kindlalt otsustanud.

Väljavõtteid uuringust

-„Eestisse tuleksin ma tagasi siis, kui seal muutuks kõik selliseks nagu Soomes“

-„Kindlasti tulen ma Eestisse tagasi ja see võimalus avaneb mulle juba sel aastal“

-„Jah, aga selleks peaks Eesti riik muutuma tolerantsemaks vähemsute suhtes“

-„Eesti on minu jaoks risti ja põiki läbi käidud, midagi uut avastada pole, seega tagasi väga ei tõmba…“

-„Külastan Eestit igal võimalusel…“

-„ Ma ei oleks kunagi oma kodumaalt lahkunud, kui ma poleks sundolukorda sattunud“

-„Tuleksin küll, aga kardan riski võtta ja otsast alustada“

-„Tuleks tagasi, aga sellise palga maksmine nagu Eestis on inimeste mõnitamine“

-„Inglismaal on tore elada, aga süda kisub Eesti poole“

Millised asjad võiksid Eestis teisiti olla, et sooviksite kodumaale naasta. Ligi pooled vastanutest ehk 42 inimest naaseks kodumaale juhul kui elu materiaalne pool (palgad, töö, teenused kodukandis, jne.) paremaks läheks.

Väljavõtteid uuringust

-„Ametiühingud peaks korralikult tööle saama ja teiseks Eesti ei saa ega tohi olla lõputult odav allhanke maa“

-„Tööle vastav palk“

-„Tagasi tuleks siis, kui palk tõuseks, hinnad aga jääks mõõdukaks. Samuti, et arstiabi oleks kättesaadavam ja töökultuur kõrgem“

-„Tuleks siis kui mees saaks Eestis tasuva professorikoha, mis aga üsna ebatõenäoline“

-„Sissetuleku suurus, paremad võimalused kodanikele kinnisvara soetamiseks“

-„Kui saaks Riigikogu liikmeks tuleks ikka, sobiks ka tasuv töö saksa keele tõlgina“

– „Eestisse tuleks siis kui palk oleks parem“

-„Riik ei anna tagasi pöördujatele mingitki abi, töö ja muu osas, seega väga riskantne“

-„Hinnad ja palgad on täiesti paigast ära, ei ole võimalik lihtsalt ots-otsaga kokku tulla“

-„Inimesele peaks peale maksude tasumist 2/3 palgast kätte jääma, see mis toimub praegu on absurd ja tagasi ei meelita mida siia ei miski“

27 vastanu arvates peaks muutuma Eesti poliitiline ja sotsiaalne pool (valed erakonnad parlamendis, seadused, õiglus, sotsiaalse harmoonia nappus), siis võiks mõelda tagasitulekule.

Väljavõtteid uuringust

-„Luua oleks vaja ühtne Eesti, inimesed kes seisavad Eesti ja eestluse eest. Lõpetada tuleks esimese Eesti soosimine.“

-„Inimesed ja ühiskond võiks olla heatahtlikum ja sõbralikum“

-„Soovida jätab Eesti maksusüsteem ja sotsiaalkaitsesüsteem“

-„Inimesed on väga kinnised ja ebasõbralikud, puudub empaatia. Kindlasti ei ole see koht, kus tahaks oma lapsi kasvatada.“

-„Ei tule tagasi enne, kui politseiriik ja venelaste kohalolu on lõppenud“

-„Olen venelane, aga isa eestlane. Tulen tagasi kui eestlased ei aja enam taga Tõde ja õigust, aga see vaevalt juhtub…“

-„Mind häirib liigne ameeriklaste kummardamine Eesti eliidi poolt“

-„Karistusseadustik on vale, liiga palju kurjategijaid jalutab karistamatult ringi.“

-„Valimisseadus jätab soovida“

-„Korruptsiooni on liiga palju“

– „Kui ülemused hakkavad alluvatesse kui inimestesse suhtuma, võiks ju tagasi tulla“

-„Mind häirib lokkav kuritegevus ja prostitutsioon“

12 inimese puhul oli tagasitulekuks olulise tähtsusega vaimne pool nagu rusutus, depressiivsus, hoolimatus

Väljavõtteid uuringust:

-„Kas palmid juba kasvavad? Kas kliima on paremas muutunud, vaevalt küll?“

-„Eesti on asjad ikka väga hullud, absoluutselt pole tasakaalu“

Üheksale inimesele, kõik naised, ei sobinud meie haridussüsteem

Väljavõtteid uuringust:

„Ei usu, et Eestis midagi muutub, laste haridussüsteem on kurnav ja väsitab lapsi…“

– „Tuleksin Eestisse tagasi, aga kardan Eesti koolisüsteemi ja seda kas mu lapsed saavad enam hakkama. Šotimaal on palju vabam ja demokraatlikum haridussüsteem, mis ei frustreeri lapsi.“

Mõningad kokkuvõtlikud lõppjäreldused

  • Ligi pooled inimesed 42 on lahkunud Eestist majanduslikel põhjustel ja tuleksid siia ka tagasi (samuti 42) juhul kui elu majanduslikult paremaks läheks.
  • Poliitilistel ja sotsiaalsetel põhjustel on lahkunud peamiselt naised ja nemad väga Eestisse tagasi ei kipu.
  • Samuti moodustavad naised enamuse ülejäänud lahkunute grupist – õppima minek, perekondlikud põhjused ja abiellumine, jne.
  • Ligi kolmandik inimesi 27 tahab kindlasti Eestisse tagasi tulla, aga veel suurem osa 42 on kahevahel. Üle veerandi vastanutest, 24 ei ole rahul oma immigrandistaatusega võõral maal.
  • Naised ei taha tulla enamasti tagasi nn „pehmetel“ põhjustel, neile ei meeldi laste kasvukeskkond ja koolisüsteemi peetakse liiga raskeks ning hierarhiliseks.

Tähelepanu!

Kuna küberrünnakud aina sagenevad ning Facebook ei ole spämmi tõkestamiseks juba pika aja jooksul midagi ette võtnud, siis olime sunnitud Facebooki kaudu artiklite kommenteerimist piirama.

Anonüümse kommentaari lisamise võimaluse jätsime avatuks.

Täname teid jätkuva toe ja mõistmise eest!
Uute uudiste toimetus.

Mobile Sliding Menu

Uute Uudiste väljaandja on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Uued Uudised peavad oluliseks sõnavabadust. See tähendab, et Uutes Uudistes avaldatud seisukohad ei pruugi ühtida Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna seisukohtadega.
Kontakt: info@uueduudised.ee | Kasutamistingimused