Valitsuse 12 olulisemat saavutust esimese saja päeva jooksul

Eesti,
- Updated
©Scanpix
Valitsuserakondade esimehed koaltsioonilepingut sõlmimas.

Ehkki sada esimest päeva on aeg, mis kulub mistahes orgnisatsiooni uuel juhtkonnal ennekõike sisselamiseks, on valitsus suutnud lühikese ajaga langetada mitmeid riigi majanduse ja julgeoleku seisukohast olulisi otsuseid.

Alkoholiaktsiisi langetamine
Tegemist on eelkõige vigade parandusega ehk Reformierakonna algatatud ja sotside jätkatud arulageda ja Eesti majandust hävitava aktsiisitõusu-poliitika tagasipööramisega. Riigieelarve ja riigi mõistliku majandamise seisukohalt on rahandusminister Martin Helme eestvedamisel ellu viidud aktsiisi langetus 1. juulist valitsuse ilmselt kõige olulisem otsus. Eelmise valitsuse aktsiisitõusu tulemusel kaotas Eesti ligi 100 miljonit eurot maksuraha aastas. Lisaks hakkasid piirikaubanduse tõttu kaduma Lõuna-Eesti väikepoed. Kui eestlased ei vii oma maksuraha Lätti, vaid jätavad Eestisse ning Tallinnasse tuleb tagasi Soome turist, taastuvad riigi maksutulud, millega omakorda on võimalik ellu viia muid valimislubadusi nagu pensionitõus, neljarealised maanteed jne.

Riigireformi algatamine
Maksumaksja raha kokkuhoidmise eesmärgil on riigireformi fookuses ühendada riigiasutusi (senise 20 riigiasutuse ja ministeeriumi osakonna asemel luuakse kuus uut ühendametit – arvuliselt kõige rohkem asutusi plaanitakse liita haridusvaldkonnas). Samuti suunatakse ligi tuhat töökohta maakondadesse. Sellega toetatakse riigis tervikuna kvalifitseeritud tööjõu olemasolu ja soodustada seeläbi regioonidesse kolimist ning kasutada võimalikult optimaalselt regioonides asuvat kinnisvara ja büroopinda.

Riigieelarve revisjoni käivitamine
Riigieelarve revisjoniga tahab valitsus lahendada kaht probleemi: valitsussektor on kasvanud suureks ja muutunud mugavaks. See on kaasa toonud olukorra, kus maksumaksja raha kulutamise otstarbekus ei ole alati selge. Revisjoni üheks eesmärgiks on riigivalitsemise tõhusaks muutmine. Samuti on riigieelarves liialt palju kulutusi jäigalt fikseeritud ning see piirab valitsuse võimalusi teha riigi jaoks strateegiliselt olulisi otsuseid ja valikuid. Sellised kulutused tuleb üle vaadata ja nende otstarbekust hinnata.

Immigratsiooni ja terrorismi tõkestamine
Mart Helme haldusalas ehk siseministeeriumis on välja töötatud kodakondsuse seaduse, välismaalaste seaduse ning rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidu keelu seaduste eelnõud. Ettevalmistamisel on massilise sisserände tõkestamise kava. Seaduseelnõud jõuavad valitsusse lähiajal.

Sisekaitse reservüksuste loomine
Selleks, et tagada riigikaitseliste kriiside puhul tõhus ülesannete täitmine sisejulgeoleku haldusala puudutavates tegevustes, loob siseministeerium sisekaitse reservi. Loodava reservi ülesanded on piirikaitse tugevdamine kriiside korral, massiliste korratuste ohjamine ja objektikaitse tagamine võimalike eriolukordade puhul. Muu hulgas on reservi loomisel lähtutud ka Gruusia ja Ukraina konfliktide õppetundidest.

Lähisuhtevägivalla ennetamise programm
Lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava eesmärk on üle riigi rakendada Pärnu lähisuhtevägivalla pilootprojekti lähenemist ja tulemusi. Teadlikkuse kasvatamise kõrval seab tegevuskava eesmärkideks kannatajate kaitsmise ja toetuse, vägivallatseja eemaldamise kodust ja asutustevahelise koostöö tõhustamise. Lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava valmimise eest vastutas siseminister ja selle koostamisse olid kaasatud sotsiaalminister, justiitsminister ja rahvastikuminister

Konkreetsed sammud maaelu elavdamiseks
Maaeluminister Mart Järvik muutis põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse määrust, et teha noortele lihtsamaks ettevõtlusega alustamine. Toetuse peamine eesmärk on hõlbustada noortel põllumajandustootjatel tegevusega alustamist, aidata kaasa põlvkondade vahetusele põllumajanduses.
Samuti algatas minister toiduseaduse muutmise, mis loob võimaluse paindlikumate nõuete kehtestamiseks väiksema tootmismahuga ettevõtetele. Eesmärk on vähendada bürokraatlikke nõuded, toidu käitlejate halduskoormust, samuti muutub lihtsamaks toidu käitlemisega alustamine.
Pindalatoetust taotlevatel põllumehe elu läks samuti luhtsamaks. Nüüd on võimalus rohumaade hooldamisel hekseldatud rohi põllule jätta. Määruse muudatustega vähendatakse üldist halduskoormust ning hoiatakse ära põhjendamatute kulutuste tegemise heksli koristamisel.

Erakorraline audit toiduohutuse tagamiseks
Pärast Riigikontrolli raportit, mis tuvastas, et tarbijatel on teadmata, kui palju taimekaitsevahendite jääke me toiduga sisse sööme, algatas maaeluminister erakorralise auditi, et selgitada probleemi põhjused. “Olen seadnud eesmärgi vaadata kriitiliselt läbi kogu toiduohutusalane regulatsioon ja protseduurid. Kui selgub tegematajätmisi mõne ametniku töös, võetakse need inimesed vastutusele,” lubas minister.

E-valimised pulkadeks lahti
Väliskaubanduse ja IT-minister Kert Kingo kutsus kokku elektroonilise valimissüsteemi turvalisuse kontrolli töörühma, kuhu kuuluvad mitmed IT spetsialistid riigi- ja erasektorist, kelle seas on nii e-valimiste toetajaid kui ka kriitikuid. Töörühma ülesandeks on hinnata elektroonilise valimissüsteemi vastavust praegu kehtivatele küberturvalisuse tagamise ja valimiste korraldamise regulatsioonidele, probleemkohtade väljatoomine ning lahenduste pakkumine.

Kojukande parandamine maapiirkondades
Minister Kingo on veendunud, et postitöötajate palku tuleb tõsta ning seda tuleb teha sisemiste ressursside ümberjagamise kaudu. Parem töökorraldus tagab, et ajalehed jõuavad kõigi Eesti elanike postkasti kuus korda nädalas ka maapiirkondades.

EAS-i tegevuse muutmine läbipaistvamaks ja usaldusväärsemaks
Kert Kingo vahetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogus välja kolm liiget, et tuua juhtimisse värsket verd ja regionaalset mõõdet. Uus nõukogu viib läbi auditi, et saada parem ülevaade EAS tänastest funktsioonidest ja ettevõtluse toetamise ning rahastamise põhimõtetest. EAS on riigi suurim ettevõtlust toetav institutsioon, millel on muljetavaldav eelarve. Seepärast on äärmiselt oluline, et EAS tegevus oleks läbipaistev ning sihtasutus oleks usaldusväärne partner nii riigile kui ettevõtjatele.

Traditsioonilise pere kaitse
Kui eelmise valitsuse ajal eemaldas sotside juhitud siseministeeriumi haldusalas olev politsei- ja piirivalveamet lapse esmakordse isikut tõendava dokumendi taotluse ankeedilt sõnad “ema” ja “isa” ning asendas need sooneutraalse sõnaga “vanem”, et sillutada teed homoabielude seadustamiseks, siis praeguse valitsuse rahvastikuminister Riina Solman pööras selle otsuse tagasi. Tegemist võib tunduda pisiasjaga, kuid tegemist on väga põhimõttelise otsusega, mis sümboliseerib praeguse valitsuse traditsioonilist pere kaitsvat poliitikat.
Siseministeeriumis alustas ühtlasi tegevust rahvastiku ja perepoliitika osakond.

 

 

 

 

 

Kommentaarid

One commentOn Valitsuse 12 olulisemat saavutust esimese saja päeva jooksul

  • Avatar

    Praeguse maaeluministri või valitsuse saavutuseks ei saa küll Toiduseaduse muutmist lugeda. Töö on tehtud eelnevatel aastatel, jäänud on veel vastuvõtmine ja väljakuulutamine.
    Lisaks investeeringutoetuse määruse muutmist, mida igal aastal tehakse, saavutuseks lugeda ei ole küll miski mille pärast rinda kummi ajada.
    Kolmandaks euroheina tegemise soosimist põllumajanduse arendamiseks ei saa pidada.

Kommentaarid on keelatud

Mobile Sliding Menu

Uute Uudiste väljaandja on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Uued Uudised peavad oluliseks sõnavabadust. See tähendab, et Uutes Uudistes avaldatud seisukohad ei pruugi ühtida Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna seisukohtadega.
Kontakt: info@uueduudised.ee | Kasutamistingimused