Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Vao rahvas ei ole äraostetav

24.08.2021
Vao pagulaskeskus
© UU

Leedu ja Läti Valgevenega piirnevatel aladel toimuvat kasutas kiirelt ära Vao varjupaigataotlejate keskus, kes avaldas juuli keskel, et neil on suisa 70 vaba kohta. Umbes samal ajal algatasid kaks varem Vaos elanud õde Vao kogukonna MTÜ vastu laimukampaania, kirjutab Vao külavanem Mihkel Mehiste.

Laim seisnes väites, et Vao kogukonna MTÜ-l ei olevat olnud õigust 2015. aastal motokogukonnalt annetuseks saadud raha kasutada muuks kui lastele mänguväljaku ehitamiseks. Ühtlasi nõudis noorem õde selle raha tagastamist tema kätte, sest tal olevat motokogukonnaga head suhted, teise variandina nõudis raha ülekandmist varjupaigataotlejate majutuskeskusele. Annetuse summa oli 934 eurot.

Nimetatud õdedest üks on oma perega paar aastat tagasi soojalt maalt naastes taas Vaosse elama asunud, teine aga tuntud raadiohääl ja telesaatejuht, värskelt ajakirjaniku ja coatchi tiitli saanud, kes plaanib samuti Vaosse kolida.

Asja tuum on aga tõigas, et kuna varjupaigataotlejate majutuskeskus ehitas 2016. aastal Vaosse valla maale KIK-i projektirahastusega 10 000 eurot maksma läinud mänguväljaku ja Väike-Maarja vallavalitsus keelas kategooriliselt ära ilma sertifikaatideta mänguväljaku rajamise, oleks selle motorahva raha eest saanud vaid ühe väikese atraktsiooni koos bürokraatia ja sertifikaatidega.

Pealegi lubas motokogukond annetatud summat kasutada külavanema äranägemisel küla huvides.

2015. aasta sügisel asutasime Vao kogukonna MTÜ. Tänu toimunud toetussõidule ja üleeestilisele tähelepanule said Vao lapsed uue ja suurema mänguväljaku, varjupaigataotlejate majutuskeskus lubab kohalikel kasutada ka oma palliplatsi.

Vao kogukonna MTÜ korraldatud külarahva üldkoosolekul 2016. aastal otsustati kaardistada külas olevad vabad pinnad, et leida koosolekute pidamiseks sobivam koht kui külm ja rõske tornlinnus. 2018. aasta algul vormistati üks Vao külas tühjaks jäänud elamiskõlbmatu korter, millest pärijad polnud huvitatud, Vao kogukonna MTÜ omandisse.

Korteri soetamise eesmärgiks oli kogukonnale kooskäimise koha loomine ehk teisisõnu kogukonnateenuste osutamine.

Kui 2016. aastal saime Vao kogukonna MTÜ projekti rahastuse helitehnika soetamiseks, mis on avalikus kasutuses olnud jaanitulede ja ratsavõistluste helindamisel, siis edaspidi pole kohaliku omaalgatuse projektiraha Vao kogukonnale jätkunud. KOP meetmetest on taotletud igal aastal raha kogukonna korteri remontimiseks ja seal õpitubade korraldamiseks. Korra kõrge hindamiskomisjon isegi külastas korterit, kuid nende küsimus selle kohta, kuidas tagatakse nõutav +18 kraadine soojus talvekuudel, tegi nõutuks. See norm kehtib keskküttega kortermajades. Pargi 8 maja ei ole keskküttevõrgus juba pikki aastaid. Näib, et hindamiskomisjon suhtub oma töösse pealiskaudselt. Ühe vooru eitav vastus kahest meetmest küsitud rahastusele oli identne koopia. Juhtisime puudusele tähelepanu, mispeale koostati uus korrektne eitav vastus. Projektirahastust korteri renoveerimiseks pole Vao kogukonna MTÜ saanud tänase päevani mitte sentigi. Alates 2017. aastast on KOP programmi hindamine viidud maakondadesse. Lääne-Viru maakonnas on hindamiskomisjoni esimeheks olnud varasematel aastatel Väike-Maarja vallavanem, praegu Väike-Maarja valla arendusjuht. Reformierakondliku vallavanema sõnul ei anta raha, sest Vaos ei toimuvat tegevusi, avalikkusele suunatud tegevusi ei saa aga läbi viia, kui pole täidetud hädavajalikud elementaarsed sanitaartingimused – nokk kinni, saba lahti olukord.

Huvitav on seik, et praegune hindamiskomisjoni esimees on MTÜ Nelikand juhatuse liige.

Kui vaadata rahastatud projektide nimekirja, on MTÜ Nelikand saanud igast voorust tugevalt KOP toetusi. Lisaks muudele tegevustele pakub MTÜ Nelikand ka projekti kirjutamise teenust. Pole kahtlustki, et projektide kirjutaja taandab end oma projektide hindamiselt, kuid hindamiskomisjoni liikmetele suusõnaliste suuniste jagamine pole ju keelatud.

Vao kogukonna MTÜ kirjutas viimase kevadvooru KOP rahastuse saamiseks õhksoojuspumba küttesüsteemi väljaehitamiseks ja amortiseerunud akende väljavahetamiseks, vastus oli taas eitav. Põhjenduseks toodi, et projektist ei nähtu kogu kogukonna kaasatus. Järjekordne nõiaring: avalikke kogukonnateenuseid ei saa osutada remontimata ja kütteta ruumides, küttesüsteemi ehitus ja akende vahetus jällegi ei kaasa kogu kogukonda.

Vao külas elab üle 300 inimese, koosolekutel käijaid on olnud kümmekond. 2019 ja 2020 pandeemiast tingitud piirangute tõttu koosolekuid ei korraldatud.

Vao kogukonna MTÜ on vabatahtliku töö korras ja teise ringi esemeid kasutades saanud hädapäraselt remonditud köögi ja tulevase kangastelgede toa. Osaliselt on kasutatud selleks Väike-Maarja vallalt saadavat tegevustoetuse ja teenitud omatulu rahalisi vahendeid, näiteks elektrisüsteemi kontroll ja elektritööd enne energiasüsteemi taaslülitamist.

Kui algas laimukampaania, leidsime esimese võimaluse küla üldkoosoleku pidamiseks 31.07. laste mänguväljakul, kohe hakkas kõige nõudlikum koosolekul osaleja hädaldama, et see aeg talle ei sobi. Üles riputatud kuulutused kisti maha, aktiivne koosoleku osaleja tegi uued kuulutused ja pani need üles igasse trepikotta, tulemuseks oli palju koosolekulisi, paarkümmend inimest. Vihmahoog oleks koosoleku lõpetanud, kui poleks saanud kasutada kogukonna remondijärgus korterit. Selle väljanägemine oli muidugi trööstitu – nagu üks koosolekul viibinud külamees ütles, et tapeedi saite maha rebitud, aga uut pole viitsinud panna. Aitäh ei öelnud keegi.

Koosolek otsustas: 1. peab toimuma kolmepoolne kohtumine selgitamaks välja, kas motomehed lubasid lastele kogutud toetusraha kasutada muudeks kuludeks; 2. laste mänguväljakule rajada spordiplats, eelistatakse korvpalliplatsi: 3. korraldada külavanema uued valimised. Vastav teade esitada ka augustikuus ilmuvasse vallalehte.

Järgmine külakoosolek toimub 5. septembril kell 18 kogukonna korteris. Siis toimuvad ka uue külavanema valimised. Otsustati ka, et MTÜ usalduse taastamiseks tuleb MTÜl esitada kontoväljavõtted, lapsi kiusavast naisterahvast teatada politseile ja pagulaskeskus kaasata küla arengusse.

Vao kogukonna MTÜ esitas üldkoosolekule toetuste kinnitatud aruannete andmed, aga koosolekut nõudnud isikud soovisid kogu raamatupidamise andmeid ja pangakonto väljavõtet.

Mitte ükski ettevõte ega organisatsioon ei esita suvalisele nõudjale oma raamatupidamise ja pangakonto täielikke andmeid.

Samuti soovisid nad kohe astuda Vao kogukonna MTÜ liikmeks, üldsõnalise põhjendusega, et neil on palju panustada. MTÜ võttis mõtlemisaja.

Motokogukonna esindaja ei soovinud kohtumist ja kirjutas mulle kui praegusele külavanemale ja MTÜ Vao kogukonna MTÜ ühele asutajaliikmele järgmise sõnumi: „Kirjutasin selgelt, et see summa jäi külavanema majandada vastavalt küla huvidele“.

Seega, enne järgmiste sammude astumist ootab Vao kogukonna MTÜ avalikku vabandust kuulujuttude sepitsejatelt motokogukonna raha väärkasutamises süüdistamise kohta.