Viilma: põhiseaduses tuleks sätestada abielu mehe ja naise liiduna

Urmas Viilma

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma tegi neljapäeval Toomkirikus advendimõtisklusel ettepaneku täiendada põhiseadust sättega, mis sõnastab selgelt abielu ainult ühe mehe ja ühe naise vahel sõlmitud liiduna ning seejärel reguleerida eriseadusega ülejäänud koos- ja ühiseluviisid.

“Ma palun kõigil vaidlevatel ja vastanduvatel osapooltel ilma eelarvamusteta tõsiselt kaaluda ettepanekut, täiendada Eesti Vabariigi põhiseadust sättega, mis sõnastab selgelt abielu ainult ühe mehe ja ühe naise vahel sõlmitud liiduna,” ütles Viilma ja lisas, et selle ettepaneku lahutamatuks osaks on ühiskondliku kokkuleppe sõlmimine väga erinevate osapoolte, poliitiliste erakondade ning institutsioonide ja organisatsioonide vahel.

“Kokkuleppega külmutatakse kõik senised kooseluseadusega seotud ettepanekud selle eesmärgiga, et pärast abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmist astuda järgmine samm ja reguleerida kasvõi eriseaduse tasemel ülejäänud koos- ja ühiseluviisid,” rääkis Viilma. “Ühiskondlik kokkulepe võimaldab tuua ühiskonda rahu nõnda, et traditsioonilise abielu mõiste hägustumise pärast kartjad ei pea enam muretsema ning samal ajal ei ole seksuaalvähemustel põhjust ennast tunda ühiskonnas teisejärguliste kodanikena, kuna saavad kindlusetunde, et nende kooselu saab juriidiliselt kehtivaks ning neile tagatakse tsiviilõiguseid, mille järele nad oma kooselu turvaliseks korraldamiseks seni on tarvidust tundnud.”

Peapiiskopi hinnangul saabuks nii ühiskonnas suurem selgus, oleks vähem hirmu, rohkem üksteisest lugupidamist, üksteisega arvestamist ning hoolivust. “Minu unistus on, et ühiskond terveneks taas,” lausus Viilma.

2014. aastal riigikogus vastu võetud kooseluseadus jõustus 2016. aasta alguses, kuid selle rakendusaktid on praeguseni vastu võtmata.

BNS

Kommentaarid