Ameerika Ühendriikide ülemkohus tahab abordiseadusi karmistada

Ameerika Ühendriikide praegune ülemkohtu konservatiivne koosseis on andnud abordivastastele lootuse, et peagi abordiseadusi USA-s karmistatakse.

Paraku kogub jõudu ka liikumine abordiseaduste leevendamiseks ning aborditeemast on saanud Ameerika kultuurisõjas tulisemaid vaidluspunkte.

1973. aastal jõustas USA ülemkohus riigi ühe kurikuulsaima kohtulahendi Roe vs. Wade ning kinnitas, et USA põhiseaduse 14. muudatus, mis käsitleb kodakondsuse ja eraelu puutumatust, kaitseb kogu riigis naise õigust teha omal soovil aborti. Lahend ei keela osariikidel sätestada lisatingimusi, kuid määrab kindlaks kriteeriumid abortide piiramiseks raseduse teisel ja kolmandal trimestril, nii et need kaitseksid nii loote kui ka ema õigusi.

1992. aastal asendati trimestritel põhinev käsitlus arusaamaga nn loote elujõust, mille järgi on abort igal juhul lubatud üksnes seni, kuni loode ei ole ka meditsiinilise abi toel võimeline ema kehast väljaspool ellu jääma. Tavapäraselt peetakse piiriks 23.–24. rasedusnädal.

Kommentaarid