Äpardunud lõimumispoliitika: Hollandis teevad tööd vaid 10% asüülisaanutest

MosleminaisedMosleminaised

Hiljuti avaldatud statistika kohaselt töötab Hollandis asüüli saanud isikutest vaid 10%. Hollandi statistikaameti (CBS) andmetel on 2014. aastal asüüli saanud isikutest 90% endiselt töötud.

Nendest, kes tööl käivad, töötab enamik osakoormusega. Vaid 15% töötavatest asüüliõigusega isikutest on suutnud 2,5 aastaga leida endale täiskohaga töö. Põhjusteks pakutakse mitmeid asju. Helded sotsiaaltoetused on tekitanud olukorra, kus paljudel puudub rahaline vajadus tööle minna. Lisaks puudub paljudel ka vajalik haridustase. Samuti pole islamimaades naiste töölkäimine kombeks ja meeste seas on ainsaks väärikaks ametiks kaupmehe oma.

Hollandi migratsiooni- ja pagulasamet omakorda leiab, et asüüli saanud isikud ei peagi võtma vastu ükskõik millist tööd, sest iga töökoht ei olevat integratsiooniks sobiv.

Lisaks olevat täiskohaga tööl käimine keeruline, kuna kõik väljastpoolt Euroopa Liitu saabuvad isikud peavad läbima integratsioonikursuse, mis on mahukas ja mida on töö kõrvalt keeruline läbida. Keeletunnid on enamasti tööpäevadel ja päevasel ajal, vaid suuremates linnades on võimalik leida kursusi, mis toimuvad õhtuti või nädalavahetustel. Keelekoolidest saadav keeletase ei ole aga töökoha saamiseks sageli ikkagi piisav. Asüüli saanute kodumaal väljastatud diplomeid sageli ei tunnustata. Ka tööle minemisega seotud bürokraatia ning asjaajamine olevat asüüli saanutele sageli liiga kurnav ja keeruline.

Allikas: De Telegraaf

Refereeris Triin van Doorslaer

Kommentaarid