Briti professor: 61-aastane Euroopa Liidu projekt on samal moel ajas kaduv kui inimelu

NSV Liidu lõppNSV Liidu lõpp

Tõde, millest ei taheta rääkida, jõuab Eestisse juba ka lääne poolt ja ühe väga maineka Lääne professori väljaöelduna.

Londoni Majanduskooli auprofessor Gwythian Prins leiab veebilehel Briefings for Brexit avaldatud ettekandes, et Euroopa Liidul on sarnased jooned kunagise NSV Liiduga ning Euroopa Liit kordab lähema 30 aasta jooksul NSV Liidu saatust, vahendab Õhtuleht väljaannet The Times.

Prins kirjutab, et Euroopa Liidu projekt saab 61-aastaseks ning viimased arengud näitavad, et Euroopa Liit nagu ka tema vanem vend NSV Liit ei eksisteeri kauem kui inimese elu.

“Projekt ise liigub küll pidevalt edasi, kuid inimesed väljendavad üha suuremat rahulolematust, sest Euroopa Liidu liidrid on juba ammu lakanud arvestamast nende huve,” rõhutab Gwythian Prins.

Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust jõustub seniste plaanide järgi tuleva aasta 29. märtsil. Tasub märkida, et Island võttis juba mõne aja eest EL-iga ühinemise päevakorrast maha ja sellega liitumine on vaid vaeste Balkanimaade unistus.

Eestlaste noorematele põlvkondadele seostub Nõukogude Liit Stalini ajaga, vanemad, sotsialismi hiigelajal üles kasvanud inimesed aga tõmbavad üha sagedamini paralleele Brežnevi seisakuajaga, mis sarnaneb väga praeguses Euroopa Liidus toimuvaga.

Erandiks on vaid kaubarohkus ja reisimisvõimalus üle maailma; võimu koondumine Brüsselisse, sealt aetav käskude ja ähvarduste poliitika, “ühe ja ainsa tõe” juurutamine, sõnavabaduse piiramine ja paljud muud ehtnõukogulikud nähtused on üksühele sarnased sotsialismiajaga.

Euroopa Liit on sama nägu nagu Euroopa Komisjoni eesotsas olev president Jean-Claude Juncker — vananev, kivinenud vaadetega ja lagunevat kolossi repressiivsete meetmetega jalul hoida püüdev brežnevlik poliitbüroolane.

EKRE nõustub rahvusriikide Euroopa Liiduga, kuid on täielikult vastu föderaliseeritud ja Brüsselist juhitavale ühendusele, mille eksistents lõpeb tõenäoliselt sama kuulsusetult, nagu see juhtus ühel kuuendikul maakerast laiunud kurjuse impeeriumiga.

Kommentaarid