Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Brittide uus peaminister Rishi Sunak tahab sooteema käsitlemist bioloogilisest, mitte sotsiaalsest aspektist

12.11.2022
Briti peaminister Rishi Sunak hakkab “uusväärtusi” tõrjuma.
© Scanpix

Ühendkuningriigi uus peaminister Rishi Sunak plaanib väidetavalt muuta 2010. aasta võrdõiguslikkuse seadust (Equality Act 2010), millega on Suurbritannias reguleeritud transsoolisusega seotud teemad. Sunak tahab, et sugu oleks defineeritud bioloogiliselt, mitte sotsiaalselt (ingl k: gender), võttes sellel teemal pealtnäha konservatiivse seisukoha.

Suurbritannia 2010. aasta võrdõiguslikkuse seadusega püütakse ennetada soolise düsfooria all kannatavate inimeste diskrimineerimist, eriti n-ö soovahetuse küsimustes. Seaduse järgi peavad transsoolistele inimestele olema tagatud nende poolt eelistatud soole vastavad sanitaarruumid jms, seda ka juhul, kui inimesele ei ole tehtud soovahetuslõikust. Piisab lihtsalt enesemääratlusest. Sunak tahab sellise süsteemi lõpetada, mis tähendab, et end naisena identifitseerivatel meestel, kes ei ole läbinud soovahetuslõikust, ei oleks enam lubatud kasutada naistele mõeldud riietusruume, tualette jne.

Transsooliste õiguste eest võitlejad on avaldanud Sunaki seadusemuudatuse pärast muret, ent Sunak on nimetanud praegust olukorda transaktivistide poolseks ajupesuks.

Sunak on võtnud sõna ka Briti koolide seksuaalkasvatuse teemal. Alates 2019. aastast on perekonnaõpetus kohustuslik kõigis Suurbritannia algkoolides ning seksuaalkasvatus on kohustuslik põhikoolis. Aineid õpetavad koolivälised pedagoogid ning sellega seoses on liigagi sageli täheldatud olukorra ärakasutamist. Sunak tahab tugevdada kontrolli välispedagoogide üle ning tagada, et õppeainete sisu oleks vastavuses laste vanusega. Eesmärk on vältida laste kokkupuutumist ebasobivate teemadega ning sotsiaalse soo teemaga. Lastevanematele antaks suurem õigus sel teemal kaasa rääkida, samuti tutvuda eelnevalt õppematerjalidega, eriti väljastpoolt kooli tulevate materjalidega.

The Telegraphi andmetel on Sunaki otsus vastuseks lastevanemate kaebustele, kelle arvates on neilt teadlikult võetud võimalus olla kursis oma lapse hariduses toimuvaga ja neile ei võimaldata tutvuda õppematerjalidega, mis puudutavad rassi, transsoolisuse ja seksuaalkasvatuse teemasid. Briti teabevoliniku büroo sõnul anti neile varasemalt väga selged instruktsioonid mitte avaldada vanematele transsoolisuse teemaga tegelevate seksuaalkasvatuse tundide sisu. Lastevanemate eest seksuaalkasvatuse tundide sisu varjamist õigustati intellektuaalse omandi klausliga.

Vastavasisulise materjali levitamise taga on transaktivistide organisatsioon Mermaids, mis on praegu uurimise all ja mille tegevust on rängalt hukka mõistnud ka Harry Potteri saaga autor J. K. Rowling. Teine skandaal tekkis materjalidega, mida jagati laiali algkoolides ja milles õpetati lapsi masturbeerima.

Allikad: The Telegraph, The European Conservative