Die Welt: aastaks 2050 võib moslemite arv Euroopas kahekordistuda

PF_112917_muslims-update-23

Mõnede prognooside kohaselt suureneb moslemite osakaal Euroopa rahvastikust järgnevate aastate jooksul isegi mitmekordselt. Die Welt vahendab mõttekoja Pew Research Center’i sellekohast uuringut, mis põhineb kolmel erineval stsenaariumil ja näitab moslemite arvu suurenemist Euroopas aastaks 2050.

Washingtonis asuva mõttekoja esimene stsenaarium võtab aluseks hüpoteetilise võimaluse, et Euroopa sulgeb kohe praegu oma piirid ja peatab igasuguse sisserände, ka näiteks tööviisade alusel. Kuid isegi edasise null-sisserände puhul kasvaks Euroopa moslemite kogukond kõigis Euroopa riikides 4,9%-lt 7,4 protsendini. Põhjuseks on see, et praeguseks Euroopasse saabunud moslemid on keskmisest eurooplasest 13 aastat nooremad ja neil on kõrgem sündivus. Kõige rohkem kasvaks moslemite osakaal Rootsis – 11,1%-ni rahvastikust, kõige vähem Poolas, alla 0,1%, Eestis oleks see protsent 0,2.

Teise stsenaariumi kohaselt toimuks n-ö keskmine immigratsioon, mille puhul ei saabuks Euroopasse enam ühtegi asüülitaotlejat, toimuks vaid regulaarne sisseränne töölepingute alusel või õppimise eesmärgil. Selle tulemusel suureneks Euroopas moslemite osakaal kuni 11%-ni. Rootsis oleks see protsent sel juhul 20,5, Soomes 11, 4, Eestis 0,8. Kõige vähem oleks selle stsenaariumi kohaselt moslemeid Leedus: 0,1%.

Stsenaarium number kolm võtab aluseks kõrge sisserände ja piiramatu immigrantide sissevoolu, nagu see oli aastatel 2014-2016. Sel juhul tõuseks moslemite osakaal Euroopas aastaks 2050 14%-ni, Saksamaal see aga kolmekordistuks, 19,7%-ni. Kõige rohkem oleks moslemeid jällegi Rootsis, 30,6%, Küprosel 28,3%, Austrias 19,9%, Belgias 18,2%, Prantsusmaal 18%, Suurbritannias 17,2%, Soomes 15%, Eestis 1% ja kõige vähem Leedus ja Poolas, 0,2%.

Tegemist on hüpoteetiliste mudelitega ja ükski neist ennustusest ei pruugi reaalselt täide minna, ent sellised mudelid ja arvestused võivad mõjutada poliitikute otsuseid.

Allikas: Die Welt

Refereeris Triin van Doorslaer

Kommentaarid