Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Euroopa Komisjon jätkab traditsioonilise peremudeli lammutamist

-
14.02.2023
Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen viib ellu uusmarkstlikku poliitikat. Pilt on illustratiivne.
© Scanpix

Euroopa Komisjon on välja tulnud järjekordse initsiatiiviga, millega tahetakse liikmesriikidele peale suruda surrogaatemaduse lubamist ja samasooliste „abielu“. Eesmärgiks on „tagada, et ühes liikmesriigis tunnustatud vanemlus on tunnustatud kogu EL-is, nii et laste õigused oleksid garanteeritud ka piiriülestes olukordades, eriti aga olukorras, kus lapse perekond reisib või vahetab elukohta EL-i piires“.

Tegelikkuses puudutab sedasorti „vanemluse“ probleem ainult olukordi, kus lapse on adopteerinud samasoolises abielus olev paar või lapse hooldajad on saanud lapse surroogaatteenuse abil.

Euroopa katoliiklike pereühenduste liidu (FAFCE) president Vincenzo Bassi hoiatas, et niisuguse uue õigusliku kategooria tekitamine mõjutab ka liikmesriikide siseriiklikke perekonnaseadusi, olgugi et Euroopa Komisjoni väitel ei muuda algatus liikmesriikide abieluseadusi, kuna perekonnaõiguse osas kuulub ainupädevus liikmesriikidele. „Euroopa Komisjoni ülalnimetatud initsiatiivi heaks kiitmise korral laieneks ükskõik millises liikmesriigis vastu võetud ükskõik millist tüüpi vanemluse, sh ka surroogaatemaduse, seadusandlik mõju automaatselt kõigile liikmesriikidele,“ kirjutas FAFCE pressiteates.

Bassi sõnul rikub algatus liikmesriikide ainupädevust perekonnaõiguse vallas ja on vastuolus EL-i põhiõiguste harta artikliga 9, mis sätestab, et „õigus abielluda ja õigus luua perekond tagatakse nende õiguste kasutamist reguleerivate siseriiklike õigusaktide kohaselt“.

FAFCE avaldas tõsist muret, et algatusega kiidetakse surrogaatemaduse teenus de facto heaks. „Surrogaatteenus ei riku mitte ainult surrogaatidena kasutavate naiste põhiõigusi ja kehalist puutumatust, vaid sellega rikutakse ka lapse õigusi, kes võib sattuda inimkaubanduse ohvriks,“ kirjutab FAFCE pressiteates. „Euroopa Komisjoni ettepanekut esitletakse kui laste parimate huvide eest seismist, kuid asendusemaduse kaasamine sellesse on vastuolus lapse parimate huvidega.“

Seaduse vastuvõtmiseks on vaja kõigi 27 liikmesriigi ühehäälset nõusolekut. Kuna Ungari ja Poola on juba teatanud, et kavatsevad selle vetostada, siis võib loota, et esialgu eelnõu siiski läbi ei lähe.

Allikad: Life Site News, Euroopa Komisjon