Euroopa Komisjon otsustas sõnakuulmatud piitsaga rahakoti juurest eemale peletada

Lennuk EL-i embleemigaLennuk EL-i embleemiga

Üha ebademokraatlikumaks muutuv Euroopa Liit otsustas ühisrahastuse sõnakuulelikkusest sõltuvusse seada.

Euroopa Liit võib kärpida õigusriigi põhimõtteid eiravate riikide rahastust, ütles Euroopa Komisjon 2021.-2027. aasta eelarvekava tutvustades. Samm ohustab eeskätt Poolat ja Ungarit, vahendab BNS.

Üks suuremaid uuendusi kavandatavas eelarves ongi EL-i rahastamise tugevam sidumine niinimetatud õigusriigi toimimisega, mille üle otsustamise jätab Brüssel mõistagi enda otsustada. Senise praktika järgi tähendab see karistamist vastuseisu eest massiimmigratsioonile, kuigi viidatakse kohtureformidele.

“Väljapakutud uued vahendid võimaldavad liidul peatada, vähendada või piirata juurdepääsu EL-i rahastusele vastavalt õigusriigi puuduste iseloomule, raskusastmele ja ulatusele,” öeldakse Euroopa Komisjoni avalduses.

Uued kavandatavad vahendid võimaldaksid liidul sõltuvalt oma arusaamast peatada, vähendada või piirata juurdepääsu EL-i vahenditele viisil, mis on proportsionaalne õigusriigi toimimises esinevate puuduste laadi, raskusastme ja ulatusega. Ettepaneku sellise otsuse kohta teeks Komisjon ja võtaks vastu Nõukogu ümberpööratud kvalifitseeritud häälteenamusega.

Ungarit ja Poolat on süüdistatud ennekõike kohtusüsteemi reformimises, mis on siiski suunatud korrumpeerunud ametkonna uuendamisele ja selle tegevusele ühiskondliku kontrolli kehtestamisele. Nende riikide puhul on tegu pigem karistusega selle eest, et nad on sulgenud uksed massiimmigratsioonile, mille Angela Merkeli kuritegelikud lubadused vallandasid ja millega kogu Euroopa Liit hiljem hätta sattus. Mõlemad riigid on juba rahastust külmutava otsuse vastu ka protesteerinud.

Uus eelarvekava on väidetavalt suunatud eelarvehädades Lõuna-Euroopale, võimalikele uutele liikmesriikidele ning neile maadele, kes ei võidelnud immigratsiooni vastu, lastes oma maad põgenikega üle ujutada. Laias laastus kinnitas EL oma “keelan, käsen, poon ja lasen!”-poliitikat.

Järgmise perioodi eelarvekavas jääb Eesti küll jätkuvalt netokasusaajaks, ent meie kasu võrreldes panusega kahaneb tuntavalt.

Kommentaarid