Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Euroopa Parlament lükkas tagasi riikliku GMO impordikeelu

-
29.10.2015
mais

Euroopa Parlament lükkas kolmapäeval tagasi eelnõu, mis oleks lubanud Euroopa Liidu liikmesriikidel piirata või keelata EL-i poolt heakskiidu saanud geenmuundatud (GM) toidu ja sööda müüki ning kasutamist enda territooriumil, vahendas BNS.

Eelnõu tagasilükkamist toetas selle esimesel lugemisel 557, eelnõu poolt oli 75 ja erapooletuks jäi 38 saadikut.

Saadikud on avaldanud muret, et eelnõu sätteid on keeruline kohaldada ja see võib viia piirikontrolli taastamiseni GM-organisme (GMO) pooldavate ja nende vastu olevate riikide vahel. Europarlamendi liikmed tegid Euroopa Komisjonile üleskutse esitada uus ettepanek.

“Tänane hääletus andis selge signaali Euroopa Komisjonile. See eelnõu võib pea peale pöörata kõik ühtse turu ja tolliliidu osas tänaseni saavutatu,” ütles eelnõu itaallasest raportöör Giovanni La Via Euroopa Rahvapartei (EPP) fraktsioonist, kelle soovitus oli eelnõu tagasi lükata.

“Usun, et sellel ettepanekul võivad olla negatiivsed tagajärjed EL-i põllumajandusele ja see võib mõjuda negatiivselt ka impordile. Samuti on avaldatud muret selle üle, kas ettepanekut on võimalik kohaldada, sest Euroopa Liidus puudub piirikontroll,” lisas ta.

Euroopa Komisjon esitas ettepaneku , mis muudaks kehtivaid ELi reegleid ja lubaks liikmesriikidel piirata või keelata ELi poolt heaks kiidetud GM-toidu ja sööda lubamist oma territooriumile 22. aprillil 2015.

Euroopa Komisjon soovis, et ettepanek toimiks samadel alustel kui teine EL-i direktiiv, mis puudutab GMO-de kultiveerimist. Direktiiviga, mis jõustus 2015 a. aprillis, lubatakse liikmesriikidel keelustada ELi tasemel heaks kiidetud GMOde kultiveerimine oma territooriumil.

Kui kultiveerimine toimub ühes liikmesriigis, siis GMO-de müük on piiriülene ja seega oleks riiklike piirangute kehtestamine “müügile ja kasutamisele” keeruline või võimatu ilma, et sellega kaasneks piirikontrollide kehtestamine, leiavad direktiivi kriitikud.

Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis on öelnud, et Euroopa Komisjon ei võta oma ettepanekut tagasi. Eelnõud arutavad nüüd ELi ministrid.

Euroopa Parlamendil on küsimuses kaasotsustusõigus, mis tähendab, et nõukogu ja komisjon peavad parlamendi oma ettepanekuga nõusse saama.