Hollandi migratsiooniminister varjas sisserändajate tõsiseid kuritegusid, et “mitte tekitada ühiskonnas segadust”

Immigrandid

Hollandi migratsiooniminister Mark Harbers astus tagasi, kuna selgus, et ta on varjanud migrantide ja varjupaigataotlejate poolt toimepandud tõsiseid kuritegusid.

Immigratsiooniameti iga-aastases raportis oli Harbersi poolt koostatud top-10 kuritegudest, mille panid 2018. aastal toime asüülitaotlejad. Nende hulgas domineerisid peamiselt väiksemad kuriteod nagu jalgrattavargused ja solvamised. Palju harvemini tuli raporti kohaselt ette mõrvu, vägistamisi või pedofiiliat, lisaks olid paljud selliseid rängad kuriteod liigitatud kategooria „muud“ alla.

De Telegraafi poolt saadetud järelepärimisele ministeerium ei vastanud, samas kui politsei saatis ajalehele andmed, mille kohaselt panid asüülitaotlejad 2018. aastal toime 31 mõrva või tapmist, tekitasid 51 korral raske kehavigastuse, panid 79 korral toime seksuaalkuriteo, viiel korral oli tegemist pedofiiliasüüdistusega ja viiel korral pantvangi võtmisega. Lisaks on kaheksa asüülitaotlejat jäänud vahele lapsporno omamises. Politsei sõnul saadeti täpselt samasugune info raporti tarvis ka justiitsministeeriumile, kuid politsei andmed ei kattunud raportis olevate andmetega.

Hollandi Vabaduspartei juht Geert Wilders nõudis debatti parlamendi alamkojas ja nimetas Twitteris Harbersi võltsimisi „täielikuks maffiategevuseks ja sõja kuulutamist koalitsiooni poolt”. Ta lisas, et alamkoda (de Tweede Kamer) on korrumpeerunud.

Mark Harbers omakorda väitis, et asüülitaotlejate raskeid kuritegusid ei avalikustatud, sest kardeti, et nende ilmsikstuleku puhul tekitaks see ühiskonnas segadust.

Harbers on ka varem terava kriitika osaliseks saanud. Jaanuaris süüdistati teda koostöö tegemises inimsmugeldajatega, sest ta otsustas lubada Hollandisse mõned päästelaeva Sea-Watch 3 poolt päästetud migrandid.

Lisaks lubas ta Hollandisse jääda sadadel alaealistel migrantidel, kes seaduse järgi oleks tegelikult pidanud maalt lahkuma.

Allikas: De Telegraaf, De Volkskrant

Kommentaarid