Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Islamismi taga pole harimatud habemikud, vaid endaga arvestamist nõudev poliitiline teoloogia

31.08.2021
Neid habemikke rumalaks pidada ei maksa.
© Scanpix

Miks Lääne demokraatlikud väärtused ei juurdunud Afganistanis riigis?. Vastuolude mõistmiseks on otstarbekas refereerida islami meedia põhjal, kuidas radiaalsed islami vaimulikud näevad maailma.

Esiteks, Lääne ühiskonna hoiak jaotada eluvaldkonnad riiklikule võimule ja kirikule (religioonile) kuuluvaiks. Euroopa inimeste hoiak on ajalooliselt olnud „Andke siis keisrile, mis kuulub keisrile ja Jumalale, mis kuulub Jumalale”. Moslemite ideoloogia kohaselt hõlmab islam kõiki eluvaldkondi, nii religiooni, kui poliitikat, majandust, perekonda, haridust, isegi sõjapidamist. Moslemid süüdistavad Lääne tüüpi kapitalismi ja demokraatiat religioonide (nii islami, kristluse, budismi jne.) surumist passiivse ideoloogia vormi ja allutamist kapitalismi/ Lääne demokraatia sekulaarsele usutunnistusele. Kummalisena mainiti ameeriklaste soovi tutvustada demokraatiat ja Lääne kultuuri pommitajate kaasabil.  Lääne vägede kavatsus relvade jõul tuua nn. Lääne (ka Euroopa) väärtused islami kirjakohtadest ettepoole, oli juba ideoloogiliselt määratud läbi kukkuma. Islami vaimulikud, kes omavad sellistes ühiskondades suurt mõjuvõimu, nägid liitlaste käitumises ohtu islamile.

Teiseks, Lääne nn. sekulaarne usutunnistus erineb olemuselt islami usutunnistusest. Lääne ideoloogia tuumaks on raha kummardamine ja materiaalsus, jumalat eitav üleilmastumine ning liberalismi kummardamine. Kummardamise all tuuakse välja Lääne ideoloogia peaaegu religioosne käsitlus – kuskilt institutsioonidest tulevad vaidlustamisele mittekuuluvad väärtused ja normid, nende elluviimine on rituaalne. Tegemist pole mitte ainult jumala eemaldamisega maise elu asjadest ja inimliku tahte kõrgemaleseadmine jumalast, vaid Lääne demokraatia näol on tegemist vaenuliku religiooniga.

Kolmandaks, on käimas tsivilisatsiooni vaheline lõppematu usulis-majanduslik sõda. Lõhed ja ebakõlad moslemite hulgas pole juhus, vaid välispidise sekkumise otsene tulemus. Sõjaline, kultuuriline ja religioosne sissetung islamimaailma tõi kaasa moslemiühiskonna purustamise ja vaenulike ideoloogiate pealesurumise. Uskmatud mitte ainult ei koloniseerinud moslemimaid, vaid kasutades Lääne propagandasõja meetodeid mürgitasid moslemite meeli („kahjustasid moslemi südant“) . Võõrad ideed sulasid kokku islamiga ning see väljendub sotsiaalsetes konfliktides. Ameeriklased tahaksid muuta moslemite uskumusi moraali, õppekavasid ja lõpetada moslemite poolt jumala (Allahi) traditsiooniline kummardamine. Traditsiooniline islam tahetakse vahetada „modernse islami“ vastu. Lepituse ja koostöö loosungeid Lääne mõistes nähakse katsena purustada moslemite vastupanu. Lääneliku arengu propageerimine on üleskutse moslemitele ideoloogiliselt alla anda. Moslemimaid nähakse koloniseerituna ja kogu moslemite ülemaailmset ühiskonda Ummah kunstlikult lõhestatuna. Kaasnevana ja järgnevana eksisteerib ameeriklaste soov kasutada moslemimaade rikkusi („rüüstata maad ja orjastada rahvast“).

Neljandaks, islam on vastukaal Ameerika hegemooniale Lääne ühiskondades. Nõukogude Liidu kokkuvarisemisega vabanes USA-l palju ressurssi oma esiplaanile seatavate huvide kaitsmiseks. Maailm peaks ameeriklaste arvates kohanema USA-ga. Kultuurilise globaliseerumisega surutakse peale ameerika eluviisi, seda isegi söögikohtade, koolide ja arenguabi kaudu. Majanduslik globaliseerumine seob rahvusvahelised organisatsioonid USA-ga. USA tahab kehtestada teistele riikidele sama süsteemi, nagu tavariigis on valitsusel oma kodanike (alluvate) suhtes – tekkinud on USA impeerium.

Viiendaks, aruteludes moslemi ühiskondade arengusuundade üle ei peaks Lääne esindajad kasutama oma sekulaarseid argumente ja selgitusi, vaid islami konstruktsioone. Midagi saab Läänest üle võtta, kuid sellel peab olema põhjendus šariaadi alusel. Riigi ülesehitus peab vastama religioonile. Lääne müütilised kontseptsioonid nagu poliitiline osalus, kodanikuühiskond ja areng tähendavad moslemikogukondades poliitilist impotentsust.

Kokkuvõtlikult – radikaalsete islami vaimulike vastupanul on läbimõeldud ideoloogial põhinev põhjendus. Vähemalt kõrgemal tasandil pole tegemist harimatute habemikega, nad on osavad sõnastama islami poliitilise teoloogia doktriini. Moslemite arvates pole USA maailma keskpunkt ja moslemid nõuavad nendega ideoloogilist arvestamist. Kokku leppida saaks vaimulike arvates nende moslemite sotsiaalsete gruppidega, kellel on tõelist religioosset kaalu, mitte arutama asju enda poolt paika pandud valitsejatega.“

Alver Aria